[ Annons ]

Illustration: CF Möller Architects
Publicerat 24 maj, 2022

Uppsala centralstation får rejäl ansiktslyftning

När Uppsala växer behövs en större centralstation, och nu förbereder man för en rejäl utbyggnad och ombyggnad, där allt ska vara klart runt 2034.

Anledningen till projektet är att den nuvarande stationen helt enkelt har blivit för liten. De planerade två extra spåren till Stockholm behöver få plats, medan den kommande spårvägen behöver länkas in på ett bra sätt för att passagerarna ska kunna göra snabba byten mellan tåg, spårväg och buss.

Arbetet med utvecklingsplanen startade 2019, och i förslaget anges bland annat att det behövs byggas en ny stationsbyggnad, med plats för stora resandeströmmar, liksom affärer och restauranger i bottenplan för att ge liv och rörelse och ge en trygg plats även under lågtrafik. Dessutom planeras för kontorsbyggnader intill stationen. Kostnad: 500 miljoner kronor.

[ Annons ]

– Vi har tagit fram en översiktlig kalkyl, och med reservation för inflation och fördyrande byggkostnader så är det i princip en halv miljard kronor i utgifter. Men vi räknar också med en halv miljard i intäkter, så det är rimligt att tro att vi hamnar nånstans under noll kronor, säger Michael Eriksson, strategisk samhällsplanerare på Uppsala kommun.

Varje dag rör sig mer än 100 000 personer inom stationsområdet. Av dem reser cirka 45 000 personer med tåg. År 2050 väntas Uppsala ha uppemot dubbelt så många tågresenärer, vilket är i linje med ambitionen att Uppsala kommun ska vara klimatneutral 2030 och klimatpositiv 2050.

– Under arbetet med utvecklingsplanen har vi tänkt långsiktigt med tanke på att Uppsala ska växa till 350 000 invånare, och försökt ta höjd för utvecklingen om 10, 20 och 30 år. Vi har också tagit ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingen i hela området runt Uppsala central, säger Michael Eriksson.

Andra stora förändringar i planen mot dagsläget är att cykelparkeringshuset ska flyttas en bit och två nya gångbroar över järnvägsspåren. Även Centralpassagen behöver enligt planen byggas ut med en cykeltunnel under Stadshusgatan och Kungsgatan in mot Vretgränd. Om allt går som planerat ska både spårtrafik och stationsbyggnader stå klart 2034.

– Trafikverket drar igång 2027, och man är klar med järnvägsanläggningen framåt 2034, och där nånstans måste vi också ska vara färdiga med stationsmöjligheterna. Sen måste ju allt rimma med övriga projekt i staden, och kvarter som ska utvecklas, säger Michael Eriksson.

Uppsala kommun har drivit arbetet i samarbete med Region Uppsala och med arkitektfirman CF Möller Architects som utförare. I arbetsgruppen har även Jernhusen, Trafikverket och fastighetsutvecklare deltagit. Arbetet med detaljplaner börjar så snart kommunstyrelsen godkänt utvecklingsplanen, vilket ska ske den 15 juni.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]