[ Annons ]

Rickard Nordin, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet.
Publicerat 25 november, 2020

Taxonomin: Kritik mot passiv regering

I ett utkast till EU:s gröna taxonomi inkluderas inte vattenkraft och bioenergi. Nu väcks kritik mot att regeringen varit alltför passiv i frågan.

Före årsskiftet ska EU fatta beslut om klassificeringsregler som definierar vilka verksamheter som ska ses som hållbara ur klimatsynpunkt. Nu har det kommit förslag från EU-kommissionen hur den så kallade taxonomin ska utformas. Ett förslag där inte vattenkraft och bioenergi räknas som en hållbar investering. Något som Rickard Nordin, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet, nu menar hotar hela den gröna omställningen.

–  Jag är i grunden positiv till ett enhetligt regelverk för gröna investeringar. Men det förutsätter rimliga bedömningar. Att vattenkraft och bioenergi inte ska räknas som hållbart är helt orimligt. Vi har, tillsammans med Norge, ett av världens renaste energisystem tack vare fram för allt vattenkraften, säger Rickard Nordin.

[ Annons ]

Rickard Nordin begär nu att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ska förklara, vad han menar, regeringens passivitet i frågan.

– Att man hittills inte har agerat är mycket oroväckande.

Förslaget från EU-kommissionen är relativt. Men Rickard Nordin menar att det funnits tillfällen för regeringen att sätta med foten tidigare då delar av innehållet läckt.

– Man har mest bara sagt att man ska avvakta. I vanliga fall ligger man ju på redan när det kommer rykten för att besluten ska gå i svensk riktning, menar Rickard Nordin.

Om vattenkraft och bioenergi hamnar utanför taxonomin blir det inte förbjudet att investera i dessa energislag Men investeringen blir mindre attraktivt och därmed dyrare.

– Vilket i sin tur leder till höjda elpriser och dyrare biodrivmedel. I förlängningen skulle det också mycket väl kunna bli dyrare att bygga i trä. Detta då restprodukterna skulle öka i pris, vilket man då behöver att ta ut på virkespriset, säger Rickard Nordin.

Kritik hörs även från Moderaterna och Sverigedemokraterna.

SD med tillägget att man menar att det är miljörörelsen som lobbat fram ett regelverk som missgynnar Svensk vattenkraft och skogsbaserad bioekonomi. Moderaterna anser att även kärnkraften ska klassas som hållbar investering.

Finansmarknadsminister Per Bolund säger att man fick ta del av det 600 sidor långa utkastet från kommissionen först i fredags och nu gör en omfattande analys av innehållet.

– Taxonomin har potential att få stor inverkan på många sektorer och på möjligheten att klara av klimat- och miljöutmaningarna vi står inför. Vi har därför lagt mycket energi på den och varit pådrivande i processen, säger Per Bolund.

Regeringen ska svara på konsultationen den 18 december. Först då lär det i detalj framgå hur regeringen ställer sig till kritiken att vattenkraft och bioenergi inte ingår.

– Att hållbarhet nu håller på att integreras i kapitalmarknadsunionen är faktiskt i sig en stor svensk framgång, det var Sverige som tog initiativ till det tillsammans med Frankrike. Men givetvis behöver det nu integreras på ett bra sätt för att omställningen verkligen ska fungera, säger Per Bolund.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]