[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 17 juni, 2019

”Man måste vara öppen för förturer in på bostadsmarknaden”

Bostad Stockholm fått i uppdrag att undersöka hur de med störst behov ska kunna erbjudas bostad snabbare. Det välkomnas av Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

I dagsläget står över 650 000 människor i Bostad Stockholms kö. Enligt uppgifter från bostadsförmedlingen är det dock endast 14 procent av dem som aktivt letar bostad, skriver Dagens Nyheter. Dessutom uppfyller många av de som står i kön inte de ekonomiska krav som hyresvärden ställer.

[ Annons ]

I dagsläget är kösystemet rakt. Den som stått längst i kön erbjuds lägenhet först. Bostad Stockholms vd, Christer Edfeldt, säger till Dagens Nyheter att systemet enligt rådande lagstiftning måste vara rakt eftersom en köavgift tas ut. Nu har dock Bostad Stockholm fått i uppdrag undersöka möjligheterna till en reformering av kösystemet, med syfte att underlätta för dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, välkomnar utredningen, eftersom allt fler svenskar ställs utanför bostadsmarknaden.

– Vill man inte titta på en svensk variant av social housing måste man vara öppen för förturer in på bostadsmarknaden. Samhället måste hjälpa till att förse behövande med bostäder, säger han.

Det finns en rad grupper i samhället som enligt Martin Lindvall skulle kunna gynnas av förändring av tursystemet, som våldsutsatta kvinnor, nyanlända, pensionärer och ungdomar. Men han tycker samtidigt att man bör vara försiktig med att låsa sig vid grupper och i stället titta på individens behov.

– Annars tror jag att man skapar ett missnöje och sociala klyftor. Man måste titta på individerna och inte på vilken grupp de tillhör. Man måste titta på sociala skäl och se vilka som har pengar att betala men ändå inte tar sig in på bostadsmarknaden, säger han.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]