Foto: Shutterstock
Publicerat 5 september, 2022

Snabbguide till valet – social bostadspolitik

Med bara dagar kvar till valet 2022 presenterar Fastighetstidningen en guide till var de politiska partierna står i de viktigaste branschfrågorna – i dag social bostadspolitik

Bostadspolitik är inte en fråga som partierna tror man kan vinna val på. Att döma av debatten hittills är definitivt inte hemlöshet och sociala bostäder något som man tror lockar väljare. En sökning på social bostadspolitik i medias söktjänst Retriever ger få träffar i ämnet för den senaste månaden.

Vänsterpartiet betonar att bostaden är en grundläggande social rättighet – inte en vara på en marknad och att kommunernas bostadssociala verktyg, såsom sociala kontrakt och sociala förturer, inte räcker ör att garantera alla medborgare en bostad.

[ Annons ]

Vänsterpolitiker talar inte om social housing, men däremot att det behövs sociala bostäder med låg hyra. I en intervju i Fastighetstidningen lyfter V:s bostadspolitiska talesperson Momodou Malcolm Jallow, fram staden Wien. I den österrikiska huvudstaden är 42 procent av hyreslägenheterna sociala och 60 procent av invånarna bor i den sociala bostadssektorn. Allt kraftigt subventionerat av skattemedel (vilket andra debattörer brukar betona de facto är också är en form av social housing).

Det ska inte vara så att barnfamiljer slussas mellan olika tillfälliga lösningar.

För Miljöpartiet är huvudfokus klimatsmarta bostäder. När det gäller hemlöshet vill man se en nationell strategi och en bostadsstiftelse som finansierar en bostad för dem som inte har ett tryggt hem.

På frågan om social housing säger Miljöpartiets bostadspolitiska talesperson Emma Hult i Fastighetstidningen:

– Vi har redan en form av social housing i Sverige i dag. De sociala kontrakteten är allmänt finansierade bostäder till personer som inte har möjlighet att få bostad på annat sätt. Problemet är att det till största del är genomgångsbostäder. Vi vill se mer långsiktiga lösningar. Det ska inte vara så att barnfamiljer slussas mellan olika tillfälliga lösningar.

När Socialdemokraterna tar upp sociala bostäder betonar de ofta kommunernas och allmännyttans ansvar.

– Det finns ett flertal kommuner som redan idag gör ett väldigt bra arbete kring hemlöshetsfrågor, inte sällan tar de även ansvar för invånare från andra kommuner. Om vi ska klara att bryta segregation och utanförskap så måste alla ta sitt bostadssociala ansvar, svarar Socialdemokraternas Johan Löfstrand i Fastighetstidningen.

Han vill se att bostadsförsörjningsansvaret skärpas ytterligare.

– På statlig eller regional nivå behöver vi samordna och driva på för att alla kommuner verkligen ska ta sitt ansvar, säger Löfstrand.

Vi behöver driva på för att alla kommuner verkligen ska ta sitt ansvar.

Socialdemokraterna förespråkar inte särskilda sociala bostäder. Det gjorde man tidigare inte heller i den tidigare borgerliga alliansen (M, L, KD och C). Där är det främst ökade bostadsbidrag och förstärkning av individer mer än systemändringar som ska lösa hemlöshet och sociala problem kopplade till boendet. Men faktum är åtminstone ett av partierna har gläntat på dörren till social housing, även om man hellre vill använda sin egen etikettering när man pratar om förslaget.

–  Vi behöver parallellt utveckla en social bostadssektor. Och då bör man utgå från de verktyg som redan finns på plats. Vi har en stark allmännytta som inte i tillräckligt hög grad används av kommunerna som en bostadssocial åtgärd, svarade Centerpartiets Ola Johansson i tidigare intervju i Fastighetstidningen.

C tror att på kombination av friare hyressättning i det nyproducerade segmentet och ett ökat fokus på att stärka de bostadssociala insatserna.

Liberalerna lyfter inte social bostadspolitik när man kommunicerar frågan på sin hemsida, där är fokus på förenklingar av byggregler för att bygga fler och billigare bostäder. Men det finns hos partiet ett program för en nationell hemlöshetsstrategi.

– Där förordar vi att metoden ”Bostad först” ska tillämpas i alla kommuner. Att få en bostad, en trygg punkt i tillvaron, är det viktigaste för att man ska kunna ta sig ur de problem man har. Vi har också föreslagit en nationell stiftelse som ska kunna tillhandahålla bostäder för hemlösa. Den vill vi finansiera via allmänna arvsfonden, säger Liberalernas Jakob Olofsgård.

Att få en bostad är det viktigaste för att man ska kunna ta sig ur de problem man har.

L vill även se ”behovsbostäder” – ett separat system för de som inte har råd och möjlighet att efterfråga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Det ska vara offentligt ägda hyreskontrakt som går till dem med störst behov – alltså rent definitionsmässigt en form av social housing.

Kristdemokraterna anser att bostadsförmedling är ett bra sätt att fördela lägenheter och at det ska kunna ske med social hänsyn.  Förslag från den bostadssociala utredning om att hyresvärdar bättre ska motivera krav på nya hyresgäster tycker anser KD:s bostadspolitiska talesperson Larry Söder som: ”problematiskt då det ju faktiskt också tar en risk”. KD vill driva en politik som ökar flyttkarusellerna och de tror att även folk med låga inkomster då kan hitta en bostad.

Läser man Sverigedemokraternas program för bostadspolitik som presenterades i en motion 2020/2021är tonvikten lagd på trygghet i områden och minska asylsökandes möjlighet till eget boende. I frågan om social bostadspolitik ligger de nära linjen som de borgerliga partierna förordar där bostadsbidrag och bostadstillägg ska täcka det faktiska behovet av ekonomiskt stöd utifrån rådande hyresnivå. SD efterlyser en översyn av reglerna för bostadsbidrag och bostadstillägg så att dessa bättre följer hyressättningen.

Jag ser inte att detta är ett statligt problem.

På frågan om hur man ska hantera den strukturella hemlöshetens svarar partiets bostadspolitiske talesperson Mikael Eskilandersson:

– I grunden är det ett problem för kommunerna att ta tag i. Vi menar att det behövs fler sociala kontrakt där kommunerna hjälper människor in i ett boende som de sedan på sikt kan ta över. Så jag ser inte att detta är ett statligt problem. Men även här är det ett problem att vi haft ett stort flyktingmottagande som leder till att vi har får sociala kontrakt över till den befolkning som vi själva har haft sedan tidigare med personer med missbruk eller sjukdom som inte klarat av sitt eget boende.

När Moderaterna skriver om bostäder på sin hemsida talas det inget om sociala frågor.

Fokus är att det ska vara lättare att köpa hus och lägenhet.  M:s linje när det gäller grupper som står utanför är att se över och utveckla de sociala kontrakt som redan finns.

– Det sköts av kommunerna på egen hand, och fungerar i många fall väldigt bra. Men det går att utveckla det ytterligare, menar Viktor Wärnick, bostadspolitisk talesperson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]