I Jönköping i mitten av Småland finns ett växande behov av logistikfastigheter.
Publicerat 25 mars, 2020

Smålands bästa logistikcentrum

Befolkningstillväxt, låg arbetslöshet och det strategiska läget i kombination med expansivt näringsliv. Det skapar goda förutsättningar för fastighetsmarknaden i Jönköping.

Jönköpings kommun bedömer att befolkningen kommer att uppgå till drygt 145 000 personer år 2022 och nära 158 000 år 2030. Befolkningstillväxt, låg arbetslöshet och det strategiska läget i kombination med expansivt näringsliv och högskola, skapar goda förutsättningar för fastighetsmarknadens fortsatta utveckling.

[ Annons ]

Lager/logistik | Jönköping är av Intelligent Logistik rankad som nummer fem bland landets bästa logistiklägen och har en logistikstock motsvarande 9 procent av landets logistikytor. Inom en radie av 40 mil nås 80 procent av Sveriges befolkning. Under de senaste fem åren har totalt 136 000 kvadratmeter logistikytor färdigställts i området och under år 2020 kommer 25 000 kvadratmeter uppföras för bildelsspecialisten AD Bildelar som sedan tidigare har ett centrallager i området.

Kontor | Kontorsmarknaden i Jönköping har under de senaste åren haft en positiv utveckling med god efterfrågan på moderna och yteffektiva kontor. De högsta noteringarna för kontorshyror ligger strax över 2 300 kronor per kvadratmeter.

Staden växer inom omvandlingsområdet Södra Munksjön där Munksjötornet, ett 16 våningar högt kontorshus om 8 000 kvadratmeter, stod klart år 2017.

Handel | Handeln i Jönköping är fokuserad på Östra och Västra centrum, köpcentrumet Asecs vid E4 samt externhandelsområdet Solåsen i anslutning till Asecs. Centrumhandeln har som i övriga Sverige förändrats i takt med att e-handeln vunnit mark och förändrat konsumtionsmönster.

Flera butiker som Stadium, Intersport, Team Sportia samt McDonalds, har lämnat centrum och ytorna har konverterats till kontor, cafeér och service.

Bostäder | Bostadsbehovet bedöms vara stort och vakansen är obefintlig. Jönköpings kommun bedömer att kommande befolkningsökning innebär ett bostadsbehov om cirka 700 bostäder årligen till år 2024. Därtill finns ett uppdämt behov om cirka 2 000 bostäder.

Utbyggnadstakten är positiv inom flera områden runt centrala Jönköping, som Strandängen vid Vätterns västra strand, en ny stadsdel som helt utbyggt år 2023 kommer rymma 1 200 bostäder samt kommersiell service, verksamheter och kallbadhus.

Johanna Artell,
Svefa

 

MER FOKUS PÅ LOGISTIK

Castellum, största ägaren av kommersiella fastigheter i Jönköping har sitt fokus på kontorsfastigheter och är än så länge en liten aktör inom logistik i staden.

– Men vi vill växla upp det spåret eftersom logistik är ett segment i Jönköping som kommer att växa framöver. Vi kan göra det i egen regi, utveckling av befintliga fastigheter eller med förvärv, säger Andreas Georgii, affärsområdeschef på Castellum i Jönköping.

Inom kontor är det för närvarande störst efterfrågan på lokaler för 10 till 30 personer och helst vill bolagen etablera sig i city. Här har Castellum stor erfarenhet med att göra lokaler mer flexibla för att passa sättet vi arbetar på idag.

– De senaste åren har det producerats för lite kontor i centrala Jönköping och vi har planer på att bygga såväl nyproduktion som att förtäta och bygga på befintliga fastigheter. Intill Rättscentrum ser vi spännande möjligheter att kunna bygga en ny domstolsbyggnad för hovrätten och kammarrätten, men det är ingenting som är klart, säger Andreas Georgii.

Hotellet Gradienten ska bli 18 våningar högt, med 229 rum. Senhösten 2022 ska det vara klart. Illustration: Enter Arkitektur

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]