Skotta i tid, redan innan det bildas istappar och skriv bra avtal med snöskottare. Foto: Shutterstock
Publicerat 6 december, 2020

Så förbereder du fastigheten inför vintern

Snö, is och fukt innebär stora påfrestningar på taken under vintern – och en risk för förbipasserande på gatan.  Här får du bästa tipsen för att minimera skadorna i vinter.    

Nu när vintern är här är det dags för fastighetsägare att göra fastigheterna redo inför vad som komma skall. Genom rätt förberedelser – och löpande skötsel under vintern – kan skador till följd av snöras, istappar och fukt förebyggas. Att ha väl fungerande säkerhetsutrustning på plats på taken är a och o. Fastighetsägarens har även en skyldighet att se till att snö och is, som kan rasa ned från tak, tas bort så snart som möjligt. Här är 10 tips och råd till fastighetsägare inför vintern:

1. Se över häng- och takrännor  

Kontrollera redan innan vintern att häng- och takrännor inte är skadade och att infästningen är bra samt att höstlöv är bortrensade.   

2. Kontrollera värmekablarna  

Se över installationen av värmekabel i hängrännor och stuprör. Värmekablarna minskar risken för att smältvattnet fryser, men det är viktigt att tänka på att de kan förvärra bildandet av istappar om de inte fungerar som avsett.  Möjliga problem kan vara att kablarna har hamnat ur sitt läge vid skottning eller på grund av stora mängder snö eller att den värmande effekten är för låg.  

3. Skydda plåtskarvar från is 

Om plåtskarvarna skadas av is och snö finns risk för att fukt tränger igenom och skadar taket. Det är viktigt att se till att is tas bort och avvattningen fungerar väl. Is som täcker hängrännorna kan hindra smältvatten att rinna undan med risk för att vattnet stiger och letar sig genom skarvarna. 

4. Rejäla snöskydd skyddar mot rasande snötäcken 

Snö som rutschar utför taket brukar landa flera meter utanför huset, medan istappar faller rakt ned. Viktigaste åtgärden för att undvika snöras är att skotta. Rejäla snöskydd kan skydda mot rasande snötäcken, som annars utgör en risk för både fastighet och de som passerar på gatan. Kontrollera att skydden är tillräckligt höga och ordentligt fastsatta.   

5. Minska risken för fukt- och mögelskador 

Kontrollera takstolar och annat trä på vinden, öka ventilationen och tilläggsisolera. Det är några åtgärder för att minska risken för fuktskador och mögel på kallvindar. När varm fuktig luft från huset stiger upp i ett varmt utrymme släpper luften ifrån sig fukt, som kan ge upphov till skador.  

6. Skotta i tid – och skriv bra avtal 

Se till att skriva bra avtal med snöskottare och skotta i tid – gärna redan innan det bildas istappar. Istappar kan annars ge upphov till skador på hängrännor och snöskydd samt till fuktskador. Se även upp så att taket inte skadas vid skottning, till exempel genom värmekablar går sönder eller att snöskottare trampar hål på taket.  Smältvatten som blir stående på tak eller i rännor riskerar att frysa. Därför är en fungerande avvattning en annan viktig faktor för att minimera antalet istappar.  

Genom att minska risken för istappar skyddas även de som passerar vid husen. En tumregel är att risken för fallande istappar är relativt liten så länge temperaturen håller sig under minus fem grader, men ökar när temperaturen närmar sig nollstrecket. Risken är störst mitt på dagen och på våren.  

7. Isolera vattenledningar 

Det finns risk för att vatten i ledningar som går i närheten av ventilationsschakt riskerar att frysa när det blir riktigt kallt. Isolering kan minska risken.  

8. Rädda fasaden från frysskador 

Frostsprängningar kan uppstå när vatten och fukt når fasaden och vatten utvidgas när det fryser.  Åtgärder för att minska risken för att fasaden spricker är att ta bort istappar och se till att avvattningen fungerar.  

9. Smörj dörrarnas lås  

Använd en fuktavvisande sprej eller smörj låsmekanismen med låsolja för att undvika att låset fryser och dörren inte går igen när det blir riktigt kallt. 

10. Sanda gångar utanför huset 

Även utanför huset lurar faror på vintern. Packad snö blir lätt till is och därför är det viktigt att skotta och sanda på områden där människor rör sig utanför huset.   Här kan du läsa mer: 

Boken ”Snö och is på tak. Risker och riktlinjer”, som är utgiven av Fastighetsägarna Sverige, är som en uppslagsbok om snö och is på tak, med allt från checklistor och översikt av lagstiftning och till riskbedömningar.  

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]