Foto: Shutterstock
Publicerat 14 juni, 2019

Så berörs fastighetsägare av rökförbudet

Det är inte bara på uteserveringarna det är slutfimpat den 1 juli. Även fastighetsägare blir tvungna att se till att det inte röks vid vissa allmänna platser utomhus.

Mitt i sommarsäsongen ska omställningen ske över en natt. Många av landets krögare oroas över att tvingas lägga ner mycket tid och energi på att kontrollera att gästerna följer de nya reglerna. Men även fastighetsägare berörs av det nya utvidgade rökförbudet. Många undrar hur de behöver agera för att göra rätt efter den 1 juli. Flera av frågorna hamnar hos Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Han kan svara på en hel del (se länk nedan för de vanligaste frågorna), men det finns en hel del oklarheter kring var gränserna för ansvar går?

– Ja, så är det. I propositionen har lagstiftaren lämnat en del  frågor öppna och sagt att det blir en fråga för tillståndsmyndigheten att avgöra i de enskilda fallen. Det kommer att krävas juridiska prövningar av vad som gäller för att få tydligare svar.

Men för att ta kortversionen. De platser som främst kan beröra fastighetsägare är:

• Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

• Inhägnade platser utomhus som är avsedda för idrottsutövning.

• Entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde.

I första hand ligger ansvaret på den hyresgäst som bedriver verksamhet i en lokalen, men om det exempelvis är en centrumanläggning med flera hyresgäster hamnar ansvaret på fastighetsägaren. Exakt hur långt utanför entrén som rökförbudet sträcker sig anges inte i lagtexten, utan det handlar om att det ska finnas möjlighet att ta sig in i lokalen utan att exponeras för rök.

Men hur långt ska man som fastighetsägare gå för att upprätthålla rökförbudet?

– Man har en skyldighet att lämna information och tillsägelser. Det finns en möjlighet i lagen att avvisa personer som inte hörsammar tillsägelsen. Men längre än så kan jag inte se att man som fastighetsägare kan göra något själv. Är det så att folk inte lyder får man ta kontakt med polisen, säger Johan Kleveland.

Men kan det bli så att man måste anställa vakter särskilt för att se till att rökförbudet efterlevs?

– Vi får väl se hur långt ansvaret egentligen sträcker sig. Men i dagsläget har inte vi på Fastighetsägarna några sådana farhågor.

Finns det krav på hur skylt som förbjuder rökning ska se ut? Finns det någon skyldighet att anvisa alternativ plats för rökning? Det och många andra vanliga frågor om rökförbudet har Fastighetsägarna samlat på denna sida.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]