[ Annons ]

Karolina Skog, särskild utredare social bostadsförsörjning. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet
Publicerat 18 april, 2022

Replik: ”I frånvaron av ett bostadspolitiskt alexanderhugg är det vad som behövs”

Karolina Skog (mp), regeringens särskilda utredare, menar att Liberalernas bostadspolitiske talesperson Jakob Olofsgård har helt fel när han menar att betänkandet om social bostadsförsörjning saknar konkreta åtgärder. Samtidigt välkomnar hon de förslag som kan leda till nödvändig fortsatt debatt.

De stora utmaningarna på svensk bostadsmarknad kan inte mötas med ett ensidigt fokus på att bygga fler bostäder. En social bostadspolitik som utgår från de behov som inte möts på marknaden behövs. Det betänkande om social bostadsförsörjning som jag överlämnat till bostadsministern kan bli en startpunkt för en ny bostadspolitisk debatt och återstarten av social bostadspolitik.

Jakob Olofsgård har både helt förstått och helt missförstått betänkandets innehåll. Att det är dags att lämna myten om den generella bostadspolitiken är vi överens om. Även selektiva åtgärder behövs för att sänka tröskeln för de som drabbas mest av den ojämlika bostadsmarknaden. I dagsläget menar jag att det finns ett särskilt behov av åtgärder riktade mot barnfamiljer med svag köpkraft. För att få fram sådana förslag behövs en politisk debatt vilka behov som inte tillgodoses på marknaden och vilka åtgärder som behövs för att komplettera marknaden. I den andan ser jag Liberalernas förslag som ett konstruktivt inlägg.

[ Annons ]

Men beskrivningen att betänkandet inte innehåller konkreta åtgärder kunde faktiskt inte vara mer fel. På samtliga de områden som jag hade att utreda läggs konkreta och genomförbara förslag med syfte att göra bostadsförsörjningen mer effektiv. Flera bygger på ovan nämnda grundtanke om ökad selektivitet.

Några av förslagen rör ett ämne som Olofsgård tar upp, det är hur offentligt ägd mark kan användas för att nå sociala mål. Olofsgård skriver att L ”vill vi att byggherrar som bygger nytt på kommunal mark ska kunna åläggas att avsätta en kvot av de nybyggda bostäderna till behovsbostäder”. Oavsett vad en tycker om förslaget i sig så visar vår utredning att det är betydligt enklare sagt än gjort. De kommunföreträdare som vi intervjuat att pekat ut att det är svårt att utforma och följa upp sådana krav. För att ett förslag att denna karaktär ska bli möjlig behövs således metodutveckling och vägledning till kommunerna. Ett av utredningens förslag är att Boverket ska få ett sådant uppdrag.

Det är enkelt att tänka ut nya lösningar, svårigheten ligger i att genomföra den. I den utredning jag lett har vi fördjupat oss i hur olika bostadspolitiska verktyg fungerar och föreslår konkreta förändringar som kommer innebär att de kan mer effektiva och bättre möta de behov som finns. I frånvaro av ett bostadspolitiskt alexanderhugg är det vad som behövs, ett uthålligt arbete med konkreta åtgärder för att återskapa en social bostadspolitik som inte fastnar i politiska skyttegravar. Det är bara det som kan leda till faktiska förändringar för de som idag drabbas hårt av den höga trösklar till bostadsmarknaden.

Jag instämmer med Olofsgård att det behövs mer än de förslag som ligger på bordet för att ta sig an de stora bostadssociala utmaningarna. Flera strukturella problem på bostadsmarknaden kräver åtgärder som i nuvarande parlamentariska läge varit svåra att närma sig. Jag presenterar i betänkandet ett förslag till en ny ram för en social bostadspolitik. För målen ska nås behöver denna ram fyllas med innehåll och politisk handlingskraft. Därför vill jag framför allt tacka Olofsgård och L för att de bidrar till debatten med förslag på lösningar. Jag hoppas att övriga partier möter upp med motförslag och att vi får en konstruktiv debatt om vilka åtgärder som bäst möter de behov som föreligger.

Karolina Skog
Särskild utredare social bostadsförsörjning

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]