[ Annons ]

Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg
Publicerat 18 mars, 2021

”Regeringens stöd är krångligt och träffar inte rätt”

Det finns ett stort glapp mellan städernas verklighet och regeringens stödåtgärder. 28 stadskärnor har därför lämnat över en lång lista på förslag för att rädda stadskärnorna.

28 stadskärnor har gått samman i ett upprop, som lämnats över till näringsmininster Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg.  Bakgrunden är att stadskärnorna upplever att det stöd som regeringen utformat inte stämmer överens med de behov som finns ute i städerna.

– Det finns ett stort glapp mellan den verklighet vi har ute i städerna och de stöd som regeringen utformat. Det är krångligt, svårt och träffar inte rätt. Här måste regeringen tänka om för att bygga Sverige och städerna starka även efter coronapandemin. Vi är motorn i en viktig del av tillväxten, ingen gynnas av att våra näringar i stadskärnan slås ut, säger Hanna Candell, VD för Helsingborg City, som var en av dem som höll i mötet med statssekreterare Emil Högberg.

[ Annons ]

Hon menar att det finns många vittnesmål om att stöden inte når fram, att de tar för lång tid, att stora resurser läggs på att reda ut vilka regler som gäller och vad som händer när de olika stöden krockar med varandra eller när stöden inte är anpassade för branscherna.

Företrädarna för de 28 stadskärnorna menar att risken är att många friska företag går i konkurs under de kommande månaderna om inte situationen reds upp omgående.

– Förutom alla förlorade arbetstillfällen så kommer även fastighetsmarknaden att påverkas om många lokaler gapar tomma. I våra städer är fastighetsägarna tillsammans med kommunerna en stark motor i att utveckla staden till en plats där människor vill bo, verka och vistas och som dessutom lockar besökare från när och fjärran, säger Pia Sandin, VD för Malmö Citysamverkan.

Vid mötet överlämnades en lista med 14 förslag på åtgärder som skulle göra situationen bättre för de tusentals näringsidkare inom handel, restauranger, kultur och annan besöksnäring som finns i stadskärnorna runt om i Sverige.  Företagarna efterlyser tydlighet, snabba utbetalningar och en långsiktig strategi kring förutsättningarna för företagande under pandemin för att de drabbade företagen ska ha en rimlig chans att fortsätta sitt värv.

– Många beskriver situationen som nattsvart. Nu gäller det att rätt stöd når ut till företagen snabbt för att både verksamheter och sysselsättning ska kunna överleva. Vi föreslår därför en lång rad åtgärder, allt ifrån att snabba på processen med utbetalningarna till generella stöd som stöd till utsatta branscher i form av exempelvis avskaffade eller kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller sänkt moms, säger Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg.

Under mötet blev det tydligt att representanterna för stadskärnorna och regeringen inte delar samma bild av stadskärnornas situation. Det fanns flera frågor som fortsatt är obesvarade och där statssekreteraren har lovat att återkomma.

Förslagen som presenterades under mötet

1. Snabba på processen med ansökan/utbetalning genom att förenkla och förstärka efterkontrollen för de stöd som redan finns.

2. Inför en krissamordnande funktion för näringslivet och stadskärnorna, vars uppdrag är att hjälpa företagen att söka de olika stöden.

3. Förhindra att de olika stöden och dess perioder går in i varandra, vilket tvingar företagen att vänta ut ett stöd för att kunna söka ett annat.

4. Tydlig lathund med datum för vilka stöd som finns att söka och för vilka perioder, så att företagare slipper leta information hos olika myndigheter för att överblicka vad som gäller.

5. Slopa jämförelsemånaden – räcker med krav på 3 månaders anställning.

6. Förläng möjligheten att ge coronagåva till anställda. Den tidigare gåvan har gett stor effekt för verksamheterna i stadskärnorna.

7. Stäng ner och betala ut nedstängningsbidrag istället för att ge i princip näringsförbud. Alternativt utöka serveringstiderna till 22 eller 23.

8. Ge generellt stöd till utsatta branscher ex. avskaffade eller kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller sänkt moms. Vilka branscher det ska gälla för kan definieras via branschkoder.

9. Ge hyresstöd direkt, ej via fastighetsägare.

10. Anpassa stödet utifrån bransch, ex. säsongsbaserad personal inom besöksnäringen.

11. Återinför regelverket för fullt avdragsgill måltidsrepresentation.

12. Ge kommuner större befogenhet kring riktade lokala stöd.

13. Planera långsiktigt kring stödpaket och restriktioner för att möjliggöra rimlig planeringstid för företagarna.

14. Använd cityorganisationernas opartiska plattform för dialog och information/kommunikation som komplement till branschorganisationerna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]