Fjärrvärmen blir extra dyr för både bolag och kunder i år.Foto: Shutterstock
Publicerat 13 juni, 2024

Ovanligt stora prishöjningar på fjärrvärme

Energiföretagen Sveriges senaste statistik för fjärrvärme visar att priserna under 2024 har ökat mer än på många år.

Fjärrvärmepriserna fortsätter att rusa uppåt. Den senaste statistiken från fjärrvärmeleverantörens branschorganisation Energiföretagen Sverige visar att priserna har höjts i genomsnitt med nästan 16 procent.

Enligt Energiföretagen beror det på att bränslemarknaderna har förändrats och kostnaderna för bränslen har ökat dramatiskt – det är inte ovanligt med en fördubblad kostnad jämfört med 2022.

[ Annons ]

Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige, säger i ett pressmeddelande att han har stor förståelse för att prishöjningarna på många håll blir mycket kännbara för kunderna. Han menar dock att prisökningarna ändå är relativt måttfulla.

– Priset till kund har över lag inte alls ökat i paritet med de mycket stora kostnadsökningarna, och många fjärrvärmeföretag har varit återhållsamma. Och eftersom priset på fjärrvärme bara ändras en gång per år borgar detta för en prisstabilitet för kunder som man inte hittar på någon annan energimarknad.

Fastighetsägarna å sin sida köper inte det argumentet, och menar att kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden måste stärkas.

– Det är oacceptabelt att fjärrvärmebolagen utnyttjar sin monopolliknande ställning till att höja priset mer än vad som är skäligt. Det drabbar fjärrvärmekunderna, som varken kan påverka priset eller lätt byta till någon annan uppvärmningsform, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna.

Han hänvisar till Konkurrensverkets färska granskning, där myndigheten har uttalat att fjärrvärmemarknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser och betonar att det finns stora behov att stärka kundkollektivet.

Daniel Lundqvist har i ett pressmeddelande tidigare i maj avfärdat Konkurrensverkets uttalande.

– Konkurrensverket har inte funnit några belägg för otillbörlig konkurrens eller utnyttjande av dominerande ställning. Trots detta misstänkliggör de en hel bransch och skriver att man inte kan utesluta att marknaden i stort kan kännetecknas av oskäliga priser. Detta är anmärkningsvärt, och en svag grund för att låta utreda en omfattande reglering.

Fastighetsägarna efterlyser nu en tydligare reglering och ökad transparens i prissättningen av fjärrvärme. Regeringen har inlett en översyn av fjärrvärmemarknaden för att förhindra oskäliga prishöjningar.

– Det är avgörande att beslut snabbt kommer på plats för att stärka kundskyddet och göra konsumenterna starkare, säger Rikard Silverfur.


Fakta – prisstatistk

Statistiken för fjärrvärmepriserna omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Priserna och prisjusteringarna varierar dock mellan näten eftersom även förutsättningarna skiljer sig åt.

Det som påverkar är bland annat antal kunder, tillgång till bränsle, ägarnas avkastningskrav, om det finns kraftvärmeproduktion, vem som äger fjärrvärmecentralen hos kunden och olika geografiska förhållanden. Det betyder att priserna kan vara olika, även om näten ligger geografiskt nära varandra.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]