[ Annons ]

HSB brf Hamnvakten i Norra Hammarbyhamnen har mark som upplåts med tomträtt.
Publicerat 4 maj, 2021

Organisationer kräver frysta tomträttsavgälder

Den låga räntan har drivit upp markpriserna till rekordnivåer, vilket i sin tur påverkar markhyrorna. I ett gemensamt upprop riktas nu krav på att Stockholms stad tills vidare ska frysa avgäldsnivån.

De bostadsrättsföreningar som hyr sin mark av Stockholms stad har fått kraftigt höjda tomträttsavgälder de senaste åren. I vissa fall mer än en fördubbling. Bostadsbristen i Stockholm och den låga marknadsräntan har drivit upp markpriserna, och därmed markhyran. Det har spätts på ytterligare av att den räntenivå som staden tillämpar ligger en bra bit över såväl faktiska som förväntade räntenivåer.

Friköpspriserna är på nivåer som många föreningar inte mäktar betala. För medlemmarna i en förening med tomträtt kan det bli dyrt och oförutsägbart.

[ Annons ]

Stockholms stad ska under året ska göra en utredning i syfte att stärka möjligheten till friköp. Detta välkomnas av HSB Stockholm, Bostadsrätterna, Riksbyggen och Fastighetsägarna Stockholm. Men de riktar nu i ett gemensamt upprop en uppmaning till Stockholms stad att tills vidare frysa avgäldsnivån enligt 2004 års beslut. Något de vill ska gälla retroaktivt för de föreningar som har skrivit på avtal för nivåerna som beslutades 2017 och som gäller mellan 2018-2027.

Organisationerna hänvisar till rättsfall i Göteborg där ett antal föreningar vunnit processer där avgälden har ansetts vara oskäliga givet den negativa realräntan. Men Göteborgs stad har överklagat. Det innebär en osäkerhet för många bostadsrättsföreningar vars tomträttsavtal löper ut. Antingen förbinder de sig att betala en kraftigt höjd avgäld under en lång tid framöver eller så blir de tvungna att inleda en rättsprocess för att samtidigt invänta ett utfall i de överklagade rättsfallen.

De fyra organisationerna vill att utredningen i Stockholm ska utgå från ett par principer:

  • Friköpspriset kan inte utgå från marknadsvärdet på en öppen marknad, eftersom det endast finns en möjlig köpare, det vill säga bostadsrättsföreningen. Priset måste därmed sättas på en nivå som är möjlig för de boende att betala.
  • Ägare till småhus får friköpa marken till 50 procent av marktaxeringsvärdet, medan ett flerbostadshus måste betala 100 procent. Villkoren för flerbostadshus bör rimligtvis vara samma som för småhus.
  • I stadens budgetskrivning för utredningen framgår att friköp enligt den nya modellen endast ska vara möjlig under en begränsad tid. Organisationerna anser att en bostadsrättsförening ska ha rätt att själv bestämma vid vilken tidpunkt som det är lämpligt att göra ett friköp utifrån sina förutsättningar och behov.
  • För många bostadsrättsföreningar kommer friköpspriset ändå vara för högt. Stambyte och annat fastighetsunderhåll medför stora kostnader och banken beviljar inte hur stora lån som helst. Därför bör staden även undersöka om friköp kan ske genom garantier eller någon form av avbetalningssystem.
  • Men även om friköpspriset blir överkomligt så tillåter inte staden friköp för de föreningar som finns i områden där staden har för avsikt att bygga. De menar att bostadsrättsföreningarna i alla fall borde få köpa den mark som huset står på.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]