[ Annons ]

Socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind under den digitala pressträffen. Foto: skärmdump
Publicerat 9 december, 2020

Ny pandemilag ska kunna begränsa shopping

Med den tillfälliga pandemilag som nu går ut på remiss vill regeringen kunna reglera butiker och handelsplatser.

Under onsdagen remitterade regeringen ett utkast på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet är att skapa bättre möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att därmed behöva begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert.

Hittills har regeringen använt sig av ordningslagen. Lagen gäller allmänna sammankomster och offentlig tillställningar. Det har inneburit att man främst kunnat reglera besöksantalet på konserter, teatrar och sportarrangemang.

[ Annons ]

– Att begränsa stora folksamlingar är visserligen ett effektivt verktyg för att begränsa smittspridningen. Men så som ordningslagen är skriven uppstår orättvisor. Kulturen och idrotten får leva med betydlig hårdare regler än kollektivtrafiken och köpcentrum, sa kulturminister Amanda Lind på onsdagens presskonferens som hölls tillsammans med socialminister Lena Hallengren.

Nu går regeringens förslag på en ny pandemilag ut på remiss till över 100 instanser. Regeringens förhoppning är att lagen ska träda i kraft 15 mars 2021 och gälla ett år framåt. 

För mycket allvarliga lägen föreslås möjlighet till mycket långtgående åtgärder för att förhindra trängsel. Det kan handla om nedstängning av till exempel butiker, kollektivtrafik eller shoppingcentrum.

I en kommentar betonar Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, vikten av att ta hänsyn till att handelsplatser och köpcentrum rymmer mer än enbart handel. Där bedrivs postutlämning, apotek, livsmedelsaffärer, vårdcentraler, tandläkarmottagningar och andra verksamheter som måste vara tillgängliga även vid en nedstängning, menar han.

– Fastighetsföretagen har under coronapandemin vidtagit många åtgärder för att minska trängsel och smittspridning. De lärdomar som dragits och den kunskap som fastighetsföretagen byggt upp måste ligga till grund för regeringens utformning av en tillfällig pandemilag. En nedstängning av hela eller delar av samhället är en mycket långtgående åtgärd. Det får bara vara det sista alternativet staten tar till när andra mindre ingripande åtgärder använts och inte gett effekt, säger Anders Holmestig.

Lagen ska kunna begränsa antalet besökare, öppettider eller som yttersta åtgärd nedstängning av vissa verksamheter. Verksamheter som ska omfattas av lagen är förutom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar också platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och användning av platser för privata sammankomster. Amanda Lind konstaterade att det rör sig om väldigt omfattande inskränkningar. Men då man räknar med att det fortfarande kommer att behövas åtgärder en lång bit in i nästa år är denna typ av lagstiftning nödvändig.

– Om staten skulle besluta om en nedstängning som innebär att verksamhetslokaler tillfälligt inte går att använda så bör staten också betala ersättning till dem som drabbas. Fastighetsägarna kommer att aktivt bidra i arbetet med både den tillfälliga pandemilagen och de regelverk för framtida pandemier som regeringen avser att ta fram, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]