[ Annons ]

Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län tillhör klimatzon 1 och drabbas extra hårt av de nya kraven.
Publicerat 27 september, 2019

Nu ställs nya krav på individuell mätning

Turerna har varit många och långa, men nu verkar EU:s krav om individuell mätning och debitering bli verklighet i Sverige. Antas det rådande förslaget påverkas drygt 14 procent av Sveriges flerbostadshus.

Förslaget innefattar alla fastigheter med en energiprestanda över ett promärenergital, som är måttet på en byggnads energiprestanda, på 200 kilowattimmar per kvadratmeter. I Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län är kraven tuffare, där är gränsen ett primärenergital på 180 kilowattimmar per kvadratmeter. Detta gäller för både nya och gamla fastigheter. Sammantaget skulle drygt 14 procent av landets flerbostadshus behöva installera system för individuell mätning och debitering, förutsatt att det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt att göra det.

[ Annons ]

– I första hand blir det fastighetsägarens skyldighet att genomföra installationen, eller att presentera en utredning om varför någon installation inte krävs. Det är sedan kommunen som utövar tillsyn, säger Maria Werleskog, departementssekreterare på Infrastrukturdepartementet.

I Boverkets effektivitetskalkyler har man utgått från mätning med flödesmätare och radiatormätare och har i tre olika utredningar kommit fram till att sådan mätning inte blir kostnadseffektiv i Sverige. Deras återkommande rekommendation har varit att inte ställa krav om individuell mätning i Sverige. Det rådande lagförslaget är nu på remiss fram till 20 september 2019.

Labtrinos mätare fästs utanpå röret och skickar data genom molnet till appen.

NY LÖSNING GÖR DET BILLIGARE ATT INSTALLERA

Om kraven går igenom behövs det lösningar som är enkla, kostnadseffektiva och lönsamma att installera? Ett gäng alumner från KTH kan vara något på spåren. På KTH Live-in-Lab genomförs just nu en pilotstudie med startup-företaget Labtrinos ultraljudsteknik för vattenmätning.

– Metoderna som används i Boverkets rapport har några år på nacken så vi förstår varför de inte anses lönsamma. Skillnaden nu är att vår teknologi eliminerar i princip hela installationskostnaden eftersom det inte behövs en VVS-montör eller rörmokare vid installationen, samtidigt som tekniken inte tar skada över tid då den aldrig är i direktkontakt med vatten. Detta ger en mycket snabbare avkastning på investeringen, säger bolagets vd Ramtin Massoumzadeh.

Mätaren fästs utanpå rören och kräver därför inga omfattande åtgärder för att installera. Den insamlade informationen om förbrukningen skickas till både fastighetsägaren och de boende. Istället för att endast presentera en totalsiffra varje månad, kan man följa vattenförbrukningen i realtid per lägenhet. Idén är att medvetenhet gör att människor sänker sin vattenkonsumtion, men verktyget möjliggör även en rättvis individuell debitering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]