Kent Persson, samhällspolitisk chef, Heimstaden, Anders Holmestig, vd, Fastighetsägarna, Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattson och Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.
Publicerat 13 juni, 2023

”Nu krävs det leverans”

Ett bra samtal, men nu krävs skyndsam leverans för att hoppet inte ska släckas. Det menar några av de branschaktörer som deltog på dagens krissamtal med bostadsminister Andreas Carlson.

Fastighetstidningen mötte Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden, på väg ut från tisdagens rundabordssamtal med bostadsminister Andreas Carlson (KD). Han uppskattar att bostadsministern ställde insiktsfulla frågor och uppfattade att det finns krisinsikt kring behov av åtgärder både på kort- och lång sikt.

Nu behövs det att politiska reformer arbetas fram skyndsamt, säger Kent Persson, samhällspolitisk chef, Heimstaden. Foto: Heimstaden

[ Annons ]

– Nu behövs det att politiska reformer arbetas fram skyndsamt. Det handlar om att återuppväcka investerarvilja och tilltro till marknaden. Just nu finns det inget ljus i tunneln, med risk att alla stänger ner helt, säger Kent Persson.

Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig är inne på samma spår.

– Det var ett bra initiativ att samla branschen så att alla kan ge sin beskrivning av läget och peka på möjliga vägar framåt. Men det bygger så klart upp stora förväntningar på nästa steg, alltså att regeringen nu börjar leverera nödvändiga reformer.

Vilka reformer han vill se framgår med all tydlighet i de, med Byggföretagen gemensamma, tio förslag som Fastighetsägarna presenterade innan mötet. Men för att nämna något: Effektivare tillståndsprocesser och flexibla regelverk som underlättar såväl nyproduktion som utveckling av befintliga fastigheter.

Det var ett bra initiativ att samla branschen så att alla kan ge sin beskrivning av läget och peka på möjliga vägar framåt, säger Anders Holmestig, vd, Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna

Här tror dock inte Anders Holmestig att det blir omedelbar leverans.

– Det kommer att behöva tas flera steg, både stora som små. Men det viktiga är att regeringen tydligt stakar ut riktning med ett antal förslag och åtgärder, säger Anders Holmestig.

En utredning om att återställa presumtionshyressystemet till hur den ursprungligen var avsedd pågår. Så även att se över regelverk och förenklingar av tillståndsprocesser som kan snabba på byggandet.

– I det rådande läget är det viktigt att inte vänta med detta med hänvisning till att man hellre vill ta ett helhetsgrepp, säger Anders Holmestig.

Även om hoppet om större strukturella reformer inte släckts hos Anders Holmestig, så är hans tips till politiken i rådande läge att skyndsamt genomdriva ett antal reformer som branschen snabbt kan agera på. Även om reformutrymmet är begränsat, så menar han att bostadsministern kan spela en viktig roll genom att peka ut en riktning och gjuta hopp i en delvis krisande bransch.

 – Det värsta som kan hända efter ett rundabordssamtal av det här slaget är att inget händer och hoppet släcks.

Det värsta som kan hända efter ett rundabordssamtal av det här slaget är att inget händer och hoppet släcks.

Åter till Kent Persson som konstaterar att, även om det finns problem gemensamma för hela byggbranschen, så handlar det på hyresrättsidan inte om något efterfrågeproblem.

– Tvärtom möter vi en ökad efterfrågan som en följd av krisen.

Ändå byggs det inte?

– Nej, eftersom kalkylerna inte går ihop. Våra kalkyler visar hur vi snabbt gått från positiv- till negativ avkastning. Hovrättsdomen kring presumtionshyran gör att vi måste skriva ner fastighetsvärdena med tio procent. Här kan regeringen på kort sikt se till att återställa presumtionshyressystemet. Då kanske vi till och med kan börja byggstarta.

Det behövs en transparent diskussion om hur kommunerna kan underlätta bostadsbyggandet.

Men på längre sikt krävs en reformeras hyressättningen i både nyproduktion och befintligt bestånd, menar Kent Persson.

– Att hyresförhandlingarna inom befintligt bestånd inte fungerar smittar även det ner investeringsviljan. Vi får idag inte kostnadstäckning. Där är vårt förslag att indexera de årliga hyresuppräkningarna, säger Kent Persson.

Kent Persson hoppas att bostadsministern också ska ha modet att kalla till sig kommunerna.

– Det behövs en transparent diskussion om hur kommunerna kan underlätta bostadsbyggandet. Där kan bostadsministern ta ansvar eftersom man som enskild aktör riskerar att hamna i konflikt med enskilda kommuner.

Här handlar det både om att anpassa av markpriser till ekonomisk kris och att sluta upp med kommunala särkrav, något som Kent Persson menar skulle ge effekt på ganska kort sikt.

Det krävs ett långsiktigt helhetsgrepp så vi får till en fungerande bostadsmarknad för oss som har en egen försörjning, säger Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattson. Foto: Einar Mattson

Även Stefan Ränk, koncernchef på Einar Mattson, var nöjd efter ett möte där han uppfattade det som att bostadsministern har problembilden klar för sig, och att den består till stora delar av strukturella problem som berör många politikområden.

– Det krävs ett långsiktigt helhetsgrepp så vi får till en fungerande bostadsmarknad för oss som har en egen försörjning. Om jag får önska skulle de börja med att göra något åt rörligheten och locka tillbaka investerare genom att införa fri hyressättning i nyproduktion, avskaffa amorteringskravet och reformera den sociala bostadspolitiken så att den fokuserar på de som saknar egen försörjning, säger Stefan Ränk.

Det är den värsta krisen sedan 90-talet och därför måste det till åtgärder både på kort och längre sikt, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, är även hon av uppfattningen att Andreas Carlson insåg allvaret i krisen

– Det är den värsta sedan 90-talet och därför måste det till åtgärder både på kort och längre sikt. Det många lyfte var att öka hushållens möjligheter att efterfråga bostäder, att skrota det sista amorteringskravet och sedan fri hyressättning i nyproduktion, säger Anna Broman.

Hon konstaterar att alla runt bordet nämnde risken för ett stort kompetenstapp och behov av åtgärder för att förhindra det.

Ser du detta samtal som början av process eller att regeringen nu kan bocka av frågan?

– Ministern avslutade med att säga att det inte är ett första initiativ som blir det sista. Det tolkar jag som ett första steg där man är redo att agera.

Något av det som du själv menar är högsta prioritet?

– Det är i så fall på kort sikt ROT-avdraget för att hantera kompetenstapp, säger Anna Broman.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]