Publicerat 8 februari, 2019

Nu ger Stockholm markanvisningar utan prislapp

Humlegården har fått en markanvisning i Hagastaden där priset skjuts på framtiden. – Så gjorde vi under finanskrisen 2008 och kommer behöva göra även nu, säger Daniel Roos, enhetschef för bostadsvärderingsenheten i Stockholm stad.

Trög nyproduktionsmarknad innebär även tröga beslut hos bostadsutvecklarna som oroas över att i framtiden stå med dyr mark på en fallande marknad. På exploateringskontoret i Stockholm stad har man märkt av det minskade intresset för att dra igång projekt och har nu tagit beslutet att erbjuda utvecklare markanvisningar – men där priset inte sätts förrän parterna är överens om att priserna stabiliserats.

[ Annons ]

– Vi har svårt att komma överens om ett markpris och få byggherrar att gå in och ta fram detaljplan. Det här är en lösning som användes vid finanskrisen och som vi nu plockar fram igen för att få fart på affärerna, säger Daniel Roos.

Först ut är en markanvisning till Humlegården för nybyggnation av cirka 100 bostadsrätter med butiker/publika lokaler i bottenplan, marken ligger vid Norrtull i kanten av Hagastaden. I det förslag som exploateringsnämnden ska fatta besluta om den 14 februari står det:

”På grund av den rådande situationen på bostadsmarknaden för nyproducerade bostäder är parterna överens om att skjuta fram prisförhandlingarna och inleda dessa senast 2020-07-01 för att nå en uppgörelse. Om exploateringskontoret vid detta tillfälle fortfarande bedömer att marknadssituationen är osäker kan prisförhandlingarna skjutas fram ytterligare, dock maximalt 6 månader åt gången. Prisuppgörelse skall dock senast ha skett vid tecknande av överenskommelse om exploatering.”

Tas beslutet i exploateringsnämnden den 14 februari kommer med största sannolikhet fler bolag att välja den typen av avtal.

Daniel Roos bedömer att markpriserna i Stockholm stad gått ner cirka 10 procent jämfört med sommaren 2017 då de stod som högst, något som rätt väl speglar nedgången för bostadsrätter under samma tid.

– Det är givet att markpriset relativt är kopplat till det marknadsvärde som bolagen kan ta ut, säger Daniel Roos

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]