[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 3 februari, 2021

Ny vägledning kartlägger byggutsläpp

Om 24 år, alltså 2045, ska bygg- och anläggningssektorn ha nettonollutsläpp av växthusgaser. För att nå dit lanseras nu en vägledning med tillhörande verktyg för att underlätta för aktörer att kartlägga och beräkna sina utsläpp.

Byggföretagen har haft ansvaret att driva arbetet med att implementera Färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 genom hela värdekedjan sedan den lämnades över till regeringen 2018. 

Färdplanen togs fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. I färdplanen fastställs bland annat att aktörer i samhällsbyggnadssektorn ska ha kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål under åren 2020– 2022. Över 140 företag och organisationer inom hela samhällsbyggnadssektorn ställer sig bakom målen.

[ Annons ]

Nu lanseras en vägledning med tillhörande verktyg för att underlätta för aktörer att kartlägga och beräkna sina utsläpp. Stödet är framtaget som ett led i att minska utsläppen från bygg- och anläggningssektorn och bidra till att nå branschens nationella färdplan för en klimatneutral och hållbar sektor 2045

Färdplanens huvudmål är att år 2045 ska Bygg- och anläggningssektorn ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Som ett första delmål ska aktörer inom sektorn senast 2022 ha kartlagt sina utsläpp och satt upp klimatmål.

– Vi hoppas att vägledningen ska leda till att många företag inom hela samhällsbyggnadssektorn nu börjar mäta sina utsläpp. Att fler företag kartlägger sina utsläpp och skapar en policy för deras miljöarbete är ett av delmålen i färdplanen. Det är en mycket viktig del i färdplanens arbete för att nå klimatmålen, säger Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen.

Under våren arrangeras webinarier tillsammans med Fastighetsägarna för att informera om vägledningen och inspirera hela samhällsbyggnadssektorn till ett ökat engagemang för att nå Sveriges klimatmål.  

– För att såväl stora som små företag inom sektorn ska kunna kartlägga sina utsläpp och sätta upp klimatmål behövs ett enkelt och bra hjälpmedel. Därför är det glädjande att vi inom samarbetet för Färdplanen nu tagit fram denna vägledning med tillhörande beräkningsverktyg, säger Rikard Silverfur, chef för Utveckling & Hållbarhet hos Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]