Mikael Källqvist Foto: Per Groth
Publicerat 28 mars, 2024

Mimers vd: ”Avsaknaden av svar skapar misstro”

Det kommunala bolaget Mimers vd Mikael Källqvist menar att det är oseriöst när man från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningens inte vill redovisa HMK:s beslut om årlig hyreshöjning.

Mikael Källqvist, vd på det kommunala bolaget Mimer, ville ha svar på en konkret fråga: ”Vänligen redovisa hur utfallet för Mimers del, med två decimalers exakthet, blev 5,25 procent 2024 utifrån den vägledning ni tagit fram.”

Han adresserade sin fråga till Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta och Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen – här i egenskap av företrädare i hyresmarknadskommittén som avgjorde årets hyra för Mimers del.

[ Annons ]

Från bägge håll har man meddelat att man inte kommer att ge något svar. Något som får Mikael Källqvist att reagera.

– Avsaknaden av svar skapar misstro och egna föreställningar av hur tvistlösningssystemet fungerar. Det känns väldigt otidsenligt och kontraproduktivt att inte vara tydlig och transparent kring hur det faktiskt fungerar, säger Mikael Källqvist.

Att fortsättningsvis äventyra trovärdigheten genom att inte motivera hur hyrorna sätts vore sorgligt.

Frågan ställdes i det debattinlägg, skrivet av Mikael Källqvist, som Fastighetstidningen publicerade i tisdags. Han ville diskutera den trepartsöverenskommelse som ligger till grund för hur årsförhandlingarna om hyresjustering ska genomföras. Mikael Källqvist menar att Allmännyttan och Hyresgästföreningens tolkning av överenskommelsen gör det omöjligt att för bolagen att förstå vad de har att hålla sig till för att kunna driva en sund affär.

– Jag kan inte svara en styrelsemedlem, hyresgäst eller vem som helst varför Mimers hyreshöjning 2024 snittar på 5,25 procent. Men de två decimalerna signalerar att det finns ett mycket gediget bakgrundsmaterial, resonerar Mikael Källqvist nu.

Men från både Allmännyttan och Hyresgästföreningen har man tidigare varit tydliga med att treparten inte ska ses som ett räkneverktyg som kan alstra en odiskutabel hyresnivå. Hyresmarknadskommittén behöver heller inte redovisa någon sådan uträkning. Är inte det hela trots allt ganska rimligt?

– Så har hyresmarknadskommittén fungerat tidigare, och det har man tyvärr ärvt in i den nya uppgörelsen. Men om man inte kan förklara hur man viktar de tre olika delarna så utvecklar det inte förhandlingarna. Så därför tycker jag att de bör tänka över sitt ställningstagande. Och jag har pratat med ett flertal andra vd:ar för kommunala bolag som även de tycker att detta agerande är märkligt, säger Mikael Källqvist.

Men han är samtidigt tydlig med att han inte hör till dem som vill dödförklara trepartiöverenskommelsen.

– Det finns så mycket grundarbete och bra tankar i treparten så att fortsättningsvis äventyra trovärdigheten genom att inte motivera hur hyrorna sätts vore sorgligt. Jag har inte sett eller hört om något bättre förslag om hur Sveriges hyror ska justeras utifrån fakta där alla intressen viktas.

Men Mikael Källqvist menar att frågorna nu blir hängande i luften. Han riktar sig åter till Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen

– Använder ni själva treparten? Använder ni då den manual som ni satt i händerna på oss företrädare lokalt? Och om ni gör det – kan ni då på en övergripande nivå tala om hur ni har viktat de olika parametrarna? Nu öppnar det upp för spekulationer om den överhuvudtaget används i tvistelösningen. Är det en seriös tvistelösning utifrån överenskommelsen eller är det en förlängning av de otydliga lokala förhandlingarna?

Men är det trots allt inte ganska rimligt att det i nuvarande ekonomiska kris tas stor hänsyn till hyresgästernas situation?

– Jo! Och man kan mycket väl under ett par år när inflationen är hög, välja att vikta lite mer – ja, faktiskt mycket mer – till hyresgästernas fördel. När inflationen sedan är bruten får man väl kontra med att vikta till företagens fördel för att täcka igen gropen. Men återigen, då måste man vara transparent med varför och hur man väljer att göra detta, säger Mikael Källqvist.

Han har själv, utöver en större öppenhet, ett förslag på hur hyresmarknadskommittén bör kompletteras med en oberoende utslagsröst.

– Gärna en senior ekonom från samhällssektorn. Dagens sammansättning verkar vara begränsade av både tid i kalendern och när det väger jämnt röstmässigt leder tankarna mot ett förfarande där det stångas fram ett resultat på grund av utmattning.

Hyresgästföreningen svarar nu via sin pressavdelning:

”Mikael Källqvist begärde i debattartikel ett detaljerat svar från oss parter i Hyresmarknadskommittén på vad som låg bakom HMK:s  beslut kring justeringen av Mimers hyra för 2024. Men då Hyresmarknadskommittén aldrig motiverar de beslut som tas av kommittén – något som tydligt står i HMK:s arbetsordning och som är väl känt av parterna – avstod Hyresgästföreningen att replikera på Källqvists debattartikel.”

Sveriges Allmännytta har i nuläget inte haft möjligheten att svara.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]