[ Annons ]

Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke. Foto: Veidekke
Publicerat 15 februari, 2021

Lennart Weiss: Branschen blundar för fusket

Fusk med löner, skatter och pensioner. I över två års tid har byggbolaget Veidekke undersökt underentreprenörer med utländska bolag i framför allt öststater. Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke uppskattar att 50–90 procent av dessa bolag fuskar mer eller mindre. 

Lennart Weiss är upprörd och även till viss del uppgiven. Han anser att bygg- och fastighetsbranschen har hamnat i en rävsax i och med att man inom EU öppnat upp för att utländska bolag med hemvist i andra länder kan etablera sig på den svenska marknaden.

– Alla beställare vill ha låga priser, det gäller såväl offentliga som privata företag, och min uppfattning är att man då blundar med både det ena och andra ögat för missförhållanden som finns, man har inte så stort intresse att rota om det är sund konkurrens och schyssta villkor för anställda, säger han.

[ Annons ]

Grunden till hans pessimism är ett utredningsarbete som Vedeikke gjort under 2019 och 2020, och som även fortsätter 2021. När de började granska utländska bolag som de själva anlitar fann utredarna graverande exempel på fusk med löner, pensionsavsättningar och skatter.  

Uppgifter i de utländska bolagens årsredovisningar jämfördes med information från utstationeringsregistret, bolagets utställda ID 06-kort och Fora – där avtalspensionerna redovisas.

Man fann att anställda som arbetar heltid rapporteras som deltid, det betalas ut timlöner som ligger långt under svenska kollektivavtal, och skatter påstås betalas i hemlandet trots att de ska betalas i Sverige

– Dessa företag har lärt sig att sätta upp en schysst fasad med kollektivavtal, men sedan trixas det med siffrorna, och gör man en noggrann granskning ser du hur orimliga dessa uppgifter är, som att en stor del av de anställda är nybörjare och därför ska ha låga löner. Åker du ut på en arbetsplats kan man se att de flesta är mellan 30 och 55 år och att de är erfarna, säger Lennart Weiss. 

Bolagen som Veidekke kommer på med fusk blir spärrade, Lennart Weiss vill inte säga exakt hur många det är men han säger att det rör sig om ett tiotal. Sedan finns ytterligare ett antal som utreds. Med utgångspunkt från de utredningar som gjorts är hans bedömning att 50–90 procent av de utlandsregistrerade bolagen på den svenska marknaden gör sig skyldiga till fusk. 

Är det grava förseelser lämnar Veidekke över information till Skatteverket och Försäkringskassan. 

– Vi tar tacksamt emot tips, vi vet att det finns organiserat fusk och även organiserad kriminalitet inom byggsektorn. Eftersom detta ofta sker bakom fasaden är tipsen oerhört värdefulla då vi kan rikta vår granskning mot rätt område, säger Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet och samordnare på Skatteverket.

Pia Bergman lägger även ansvar på de svenska företag som köper tjänsterna, direkt eller indirekt. 

– Det är köparna som har störst möjlighet att förhindra oseriösa aktörer. Nu skäller jag inte på alla bygg- och fastighetsbolag, jag vet att det kan vara svårt att skilja agnarna från vetet, men därför är det extra viktigt att vi måste samarbeta med branschen.

Har ni liknande samarbete med andra byggbolag än Veidekke, som Skanska, NCC och Peab?

– Det får de bolagen svara på, säger Pia Bergman.

Grundfrågan för att komma till rätta med fusket är enligt Lennart Weiss hur långt moral och etik ska komma i konflikt med affärsmässiga avgöranden. 

– Utestänger vi allt fler entreprenörer som fuskar blir det färre att välja mellan och med största säkerhet sämre konkurrens och högre priser för oss. Vår koncern brottas just nu med den frågan i en strategisk analys; vi har gjort oss beroende av underentreprenörer som kan leverera till lågt pris och våra kunder är inte redo att betala mer. Eftersom vi är i en lågmarginalsbransch riskerar vårt agerande till sist att äta upp den marginalen. Vi är fast besluta att komma tillrätta med dessa problem. men det är fråga om en process som säkert kommer att ta 2–3 år. För att helt komma till rätta med dessa problem behövs det dock ett samlat krafttag från byggbranschen, beställarna, myndigheterna och berörda branschorganisationer, säger Lennart Weiss. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]