Foto: Shutterstock
Publicerat 23 januari, 2019

Kräver att hemförsäkring ska bli obligatoriskt

Att några av de drabbade i förra veckans kraftiga brand i Skövde saknade hemförsäkringar aktualiserar ett lagkrav. Det menar Jenny Rudslätt på försäkringsbolaget If.

Att det bland de drabbade i förra veckans kraftiga brand i ett flerbostadshus i Skövde fanns ett tiotal familjer som saknar hemförsäkring, har fått Jenny Rudslätt, hem- och villaexpert på försäkringsbolaget If att reagera.

[ Annons ]

I ett debattinlägg på Svt Opinion skriver hon:

”Utöver förlusten av hem och personliga ägodelar står de därmed också utan någonstans att ta vägen under renoveringsperioden. Det är ingen engångsföreteelse – snarare en i raden av liknande händelser.”

Därför vill hon att hyresvärdar ska tillåtas ställa som krav att alla hyresgäster har hemförsäkring. Eller ännu hellre – att införa hemförsäkring som en obligatorisk del i hyresavtalet. Inget av detta stöds alltså av lag idag.

– Jag ser det som en rimlig hygienfaktor att göra hemförsäkring till krav. Det är ett stöd för både hyresgäst som fastighetsägare till en trots allt relativt låg kostnad, säger Jenny Rudslätt till Fastighetstidningen.

Hemförsäkringsgraden är visserligen rätt hög i Sverige – nära 97 procent av befolkningen över 18 år. Enligt SCB:s siffror från 2017 står ungefär åtta procent av alla personer mellan 20 och 29 år utan hemförsäkring. Det handlar nästan uteslutande om hyresrättsinnehavare och då i synnerhet unga och utrikes födda, ofta ensamboende i små lägenheter.

En möjlighet är naturligtvis att man helt enkelt inte anser sig ha råd. Men Jenny Rudslätt menar att många sannolikt antar att det skydd försäkringen ger täcks av det allmänna eller av hyreskontraktet. Hon menar att det är en utbredd missuppfattning att hemförsäkringen endast är en egendomsförsäkring som i första hand täcker alldagliga egendomsskador som en trasig mobil eller en stulen cykel. Den största utgiftsposten efter en brand är för många att hitta ett alternativt boende under sanerings- eller renoveringsperioden. Något som alltså ska täckas av hemförsäkringen. Än värre är om man genom oaktsamhet varit vållande. Utan hemförsäkring kan det leda till skulder för livet.

– Men man kan bredda debatten och ta med allt det en hemförsäkring täcker. Jag vet att svenska UD får samtal varje vecka från svenskar som blivit sjuka utomlands och saknar försäkring. De riskerar att äventyra hela sin ekonomi. Så det finns många skäl att ställa krav på obligatorisk hemförsäkring, säger Jenny Rudslätt.

Men idag sätter lagen stopp. Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, hör till dem som gärna skulle se en lagändring. Det är relativt ofta hon hör från medlemmar att hyresgäster saknar hemförsäkring.

– En del hyresvärdar har som krav att hyresgästen ska ha försäkring när hyresavtalet ingås. Tyvärr är det svårt, såväl praktiskt som juridiskt, för hyresvärdarna att följa upp och kräva att hyresgästerna behåller sina hemförsäkringar under hela hyresförhållandet. Kanske skulle lagstiftaren fundera på en obligatorisk lösning likt trafikförsäkringen, säger Marie Öhrström.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]