[ Annons ]

Om man som hyresgäst med förstahandskontrakt hyr ut sin bostad i andra hand är man ansvarig gentemot fastighetsägaren för skador vållade av andrahandshyresgästen – även om uthyrning skett med samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden. Det slår Högsta domstolen fast i en dom.
Publicerat 23 juni, 2014

Hyresgäst ansvarig för skador vid uthyrning i andra hand

Om man som hyresgäst med förstahandskontrakt hyr ut sin bostad i andra hand är man ansvarig gentemot fastighetsägaren för skador vållade av andrahandshyresgästen – även om uthyrning skett med samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden. Det slår Högsta domstolen fast i en dom.

I domen slår Högsta domstolen bland annat fast att samtycke från hyresvärden eller ett tillstånd från hyresnämnden inte innebär mer än att hyresgästen har rätt att disponera lägenheten på ett visst sätt.

[ Annons ]

I övrigt påverkas inte hyresgästens förpliktelser. Hyresgästen ansvarar därför för andrahandshyresgästen enligt hyreslagens bestämmelser om hyresgästens skyldighet att väl vårda lägenheten. Om något annat inte har överenskommits med hyresvärden, är en hyresgäst vid en andrahandsuthyrning ansvarig för skada på fastigheten som andrahandshyresgästen har vållat.
– Det är välkommet att Högsta domstolen klargör denna frågeställning. Det är viktigt för alla berörda parter att känna till att förstahandshyresgästen ansvarar för skador vid andrahandsuthyrning oavsett om det är en tillåten uthyrning eller inte, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till domslutet.

Läs mer i Högsta domstolens dom den 17 juni 2014 i mål nr T 2031-31.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]