[ Annons ]

Publicerat 17 mars, 2020

”Skjut upp stämman på grund av corona”

HSB och Fastighetsägarna rekommenderar nu att bostadsrättsföreningar skjuter upp sina stämmor. Detta för att undvika att coronaviruset sprids till äldre medlemmar i föreningen.

De äldre är en av coronavirusets mest utsatta grupper och folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att de och andra personer i olika riskgrupper begränsar sin kontakt med andra människor för att undvika att smittas. HSB och Fastighetsägarna tar nu fasta på råden och uppmanar landets bostadsrättsföreningar att skjuta upp sina stämmor till senare under våren.

[ Annons ]

– Coronaviruset påverkar oss alla, men nu är det av största vikt att vi framför allt gör vårt yttersta för att skydda äldre och personer i riskgrupper. Ett sätt att visa omsorg om äldre är att skjuta på bostadsrättsförenings årsmöte till senare i vår, säger Anders Lago förbundsordförande HSB.

Fastighetsägarna går ut med likalydande råd som kan läsas här.

Att senarelägga en stämma kan dock innebära problem för vissa föreningar, eftersom en bostadsrättsförening enligt lagen om ekonomiska föreningar måste hålla en föreningsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Styrelsen måste därför lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt fatta beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen på ordinarie stämma.

– Det bästa just nu vore att ha möjlighet att lämna in årsredovisning senare. Men för det krävs ändrade regler. HSB har nu, tillsammans med Riksbyggen, en dialog med regeringen för att få till ett beslut om att senarelägga datumet för stämma och inlämnande av årsredovisning, säger Anders Lago.

 

HSB:s rekommendationer och vägledning för brf-stämmorna under 2020:

 

Brf bestämmer själva

Varje bostadsrättsförening avgör själv, med hänsyn till lagar och stadgar, när man ska hålla sin stämma. Situationen med coronaviruset skiljer sig dessutom mellan olika delar av Sverige. I en del av Sverige kanske man kan hålla sin stämma utan större problem, medan det på andra håll kan bli problematiskt med tanke på smittspridningsrisken. Det bör också tas i beaktande att vissa medlemmar inte har möjlighet att delta på grund av sjukdom eller att de tillhör en riskgrupp.

Lägg stämman senare under våren

I första hand rekommenderar vi att föreningar med ett räkenskapsår som avslutades 20191231 skjuter på sin stämma och lägger den senare under våren, senast den 30 juni 2020. Förhoppningen är då att situationen med coronaviruset lugnat ned sig något och att det är möjligt att genomföra en vanlig stämma.

Alternativa lösningar

Om föreningen ej vill senarelägga årets stämma finns några andra möjligheter:

I framför allt en mindre förening kan en stämma genomföras per capsulam, ofta kallat ”pappersstämma”. För att detta ska vara möjligt måste dock alla medlemmar vara överens. I praktiken innebär det att man upprättar ett protokoll från en tänkt stämma och att alla medlemmar i efterhand undertecknar detta.

Även om vi är osäkra på om det praktiserats går det lagligen att genomföra en stämma digitalt, via till exempel en telefonkonferens, Skype eller annan digital lösning. Detta kräver dock en god organisation och inte minst en tydlig information till medlemmarna.

Ett tredje alternativ kan vara att genomföra en stämma, men med förståelse för att en del medlemmar ej kan delta. Om styrelsen kallat till stämman i vederbörlig ordning, så tillåter HSBs normalstadgar ett begränsat deltagande. Under sådana förhållanden blir förstås informationen till medlemmarna extra viktig, och att man enbart behandlar sådana frågor och ärenden som det finns en stor enighet kring bland medlemmarna.

 

Att tänka på oavsett när stämman äger rum

Situationen med spridning av coronaviruset ställer särskilda krav på 2020 års stämmor, tänk till exempel på:

Medlemmars oro för smittspridningsrisken kan vara annorlunda och större än styrelsens egen.

Medlemmar kan vilja begränsa antalet närvarande på grund av smittspridningsskäl och därigenom önska slutna stämmor.

En person med önskvärd kompetens till någon dagordningspunkt kan insjukna eller av annat skäl förbjudas eller hindras att närvara. Regering eller myndighet kan utfärda nya regler och direktiv som påverkar möjligheten att genomföra föreningsstämman, som rese- och mötesförbud eller liknande.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]