Henrik Pihlblad, Teknisk Chef Frölunda Torg på taket på Frölunda Torg som delvis kommer att täckas av solpaneler. Foto: Tommy Öhman
Publicerat 8 mars, 2019

Frölunda Torg satsar på grön energi

Frölunda Torg lanserar den gröna satsningen Geo Sol, där energin från solen omvandlas till komfortkyla medan spillvärmen från processen lagras i berget till vintern.

Geo Sol-satsningen beräknas kosta cirka 32 miljoner kronor, och förväntas sänka Frölunda Torgs årliga utsläpp av koldioxid med 225 ton.

[ Annons ]

– Det är en investering för klimatet, och ett led i ett omfattande och nytänkande hållbarhetsarbete, säger David Schongin, Centrumchef Frölunda Torg

Enligt Henrik Pihlblad, teknisk chef på Frölunda Torg och ansvarig för projektet, är Geo Sol en unik lösning för ett köpcentrum.

– Jag känner inte till något liknande i den här omfattningen och det är en ovanligt stor satsning för att vara ett köpcentrum, säger han.

Anläggningen producerar 525 MWh elenergi per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 27 villor. Även värmeenergi kommer att produceras i anläggningen, närmare bestämt 2 600 MWh, vilket motsvarar en årsuppvärmning av ungefär 175 villor.

Själva tekniken under består i en kombination av olika system. På taket sitter solceller på som försörjer värmepumpar och kylmaskiner med elenergi. Dessa ansluts till ett geolager i berget under fastigheten för energitillförsel och lagring av spillvärme.

– På så vis kommer vi att kunna använda både solens och bergets förutsättningar, den kombinationen är unik. Därmed slipper vi använda fossila energislag och gör en grön växling till förnyelsebar energi, säger Henrik Pihlblad, Teknisk Chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

På detta sätt kommer man förbi problemet med att solceller främst levererar energi sommartid, menar Henrik Pihlblad.

– Solcellerna producerar elkraft som bland annat försörjer komfortkylaproduktionen i fastigheten sommartid. Vid denna produktion skapas spillvärme som via geoenergilagret nu kan lagras i berget och användas för att värma fastigheten vintertid. På så vis kan berget användas som ett slags batteri för den producerade elkraften från solen strålar. Om än i ett annat energislag än elektricitet. Systemet ger oss alltså möjlighet att använda kraften i solen både för värme och komfortkyla över hela året, säger han.

Om allt går som det ska börjar solcellerna leverera elkraft redan i juni. I september är det tänkt att anläggningen ska leverera energi för full i systemet. Den förväntas täcka fastighetens totala behov motsvarande cirka 10 procent elenergi, 80 procent värme och 15 procent komfortkyla.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]