Förvaltning

Regeringen utreder nya krav på laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur Fler laddstolpar nära hem och arbetsplats får fler att välja elfordon. Det menar regeringen, som nu har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av höjda kravnivåer på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnationer.

Så ska Kungshem sänka energianvändningen

Energi Kungshem har analyserat ett stort antal byggnader i Nyköping i syfte att minska energianvändningen, förbättra inomhusklimatet och öka komforten för hyresgästerna. . Den beräknade energi- och underhållsbesparingen förväntas bli drygt en halv miljon kronor per år

”Vi laddar för en solcellsboom”

Hållbarhet Det borde vara enklare för fastighetsbolag att satsa på solel och laddstolpar. Det menar branschorganisationen Fastighetsägarna GFR, som har inlett ett samarbete med leverantören Rexel som ska underlätta för fastighetsägare att ta ett steg mot ett fossilfritt samhälle.

Gamla kontorslokaler får nytt liv

Ombyggnation Fastigheten på Torsgatan har använts som kontor, verkstad, bostäder – och filminspelningar. Nu görs Stockholm Vattens gamla huvudkontor om till moderna coworkinglokaler.

Azelio samlar kraft

Hållbarhet Det svenska företaget Azelio närmar sig en kommersialisering av sin lagringsteknik. Energi från sol- och vindkraft lagras i aluminium och kan därför användas under natten. Förhoppningen är att lösningen ska underlätta omställningen till förnybara energikällor.

Nu ska mer sorteras ut

Återvinning FTI har lämnat in förslag på ett tillståndspliktigt insamlingssystem. När det granskats och godkänts av Naturvårdsverket är det bråda dagar för många fastighetsägare att lösa sin avfallshantering. Men det finns fortfarande frågor kring vem som ska ta de stora investeringskostnader som krävs.

Shared Kitchen, nästa delningstrend är i köket

Köksdelning Coworking och Coliving är redan etablerade koncept. En annan växande trend på temat ”yta som tjänst” i de amerikanska och kinesiska storstäderna är Shared kitchen – Ghost Kitchen och Co-kitchen är begrepp som också förekommer.

Så kan ventilationen motverka spridning av Covid-19 inomhus

Coronaviruset Många fastighetsägare undrar om det finns åtgärder för att motverka spridningen av Covid-19 sprids i ventilationssystem. Därför har branschorganisationen Plåt- och Ventföretagen tagit fram ett antal tips som vara till hjälp.

Riksbyggen erbjuder robotvisningar av lägenheter

Digitalisering Riksbyggen investerar i två fjärrstyrda robotar som de bostadsintresserade kan styra hemifrån. Därmed kan spekulanter gå på lägenhetsvisning utan att lämna soffan.

Skapa dubbel hälsovinst

Arbetsmiljö Hur man arbetar med arbetsmiljön kan innebära stora skillnader i vinstmarginalen. Det visar en analys som företaget Avonova har gjort. De företag som valt att arbeta med förebyggande arbetsmiljöåtgärder istället för reaktiva uppvisade fem gånger större vinst.

Ska få allt att hålla ihop

Karriär Namn: Maria Åstrand Dabrowskis. Titel: Ny hållbarhetsstrateg för Skandia Fastigheter. Uppdrag: Omvandla strategin till tydliga aktiviteter så att alla på bolaget strävar mot samma mål.

Gick inte att säga upp trots störningar

Juridik En fastighetsägare sa upp en lokal hyresgäst på grund av störningar men fick betala över 400 000 kronor i rättegångskostnader.

Öbos digitalisering sysselsätter arbetslösa

Hållbarhet Örebrobostäder (Öbo) installerar nya digitala mediaboxar i de flesta av sina drygt 22 000 lägenheter. Projektet ska pågå under ett år och har skapat arbetstillfällen för 20 arbetslösa personer.

Tvätta med rent samvete

Energi Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar sitter på gamla maskinparker i sina tvättstugor. De drar ofta orimligt mycket energi och gör stort miljöavtryck. Men att göra tvättstugan mer energieffektiv är enklare än vad många tror.

Hyresstöd välkomnas av branschen

Coronaviruset Fastighetsägarna välkomnar regeringens hyresstödspaket till företag inom hotell, restauranger och sällanköpshandel. På bolaget Citycon väntar man sig att det kan komma in förfrågningar från hyresgäster.

Grönt ljus för Skeppsbrons andra etapp

Stadsutveckling Kommunstyrelsen har gett klartecken till den andra etappen utbyggnad av Skeppsbron i Göteborg. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige senare i vår.

Nya tillfälliga bestämmelser för regler kring årsstämmor

Coronaviruset Fastighetsägarna gick under förra veckan ut med råd om hur bostadsrättsföreningar ska tänka kring årsstämmor under coronavirusets utbredning. Nu har kommer regeringen med förslag på tillfälliga bestämmelser för att råda bot på situationen.

Elbilar innebär nya risker

Elbilar Antalet elbilar ökar snabbt. Bra för miljön, men också förenat med vissa risker. Elbilarnas batterier kan i vissa fall både öka risken för brand och göra bränderna mer svårsläckta.

”Skjut upp stämman på grund av corona”

Coronaviruset HSB och Fastighetsägarna rekommenderar nu att bostadsrättsföreningar skjuter upp sina stämmor. Detta för att undvika att coronaviruset sprids till äldre medlemmar i föreningen.

Fastighetsbolagen räknar med långsiktiga effekter

Coronaviruset ”Vi utgår från att vi behöver uppvisa flexibilitet”, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs med anledning av att hyresgäster får problem. Hos Pandox som äger och förvaltar hotellfastigheter räknar man med en lång svacka.

JM satsar på intelligenta hem

Smarta hem Smarta vitvaror, digitala lås och röststyrning. Det är några av funktionerna i JM:s nya satsning på intelligenta hem.
Mer förvaltning