Illustration av batterier som föreställer höghus och som bildar en stad
Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 13 september, 2022

Fastighetsbolagen tar krafttag i energifrågan

Energikrisen påverkar hela samhället, inte minst fastighetsbolagen, kanske främst de med inriktning på kommersiella fastigheter. Fastighetstidningen har frågat några av landets största bolag om deras strategi.

Regeringen beslutade nyligen att införa energikrav på 200 statliga myndigheter för att minska energianvändningen. Myndigheterna ska även redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att minska sin elanvändning. Det kan bland annat handla om att byta ut belysningskällor, armaturer eller att använda sig av mer energisnåla tekniker. Även att styra belysning, värme och ventilation efter behov, så att lampor och fläktar inte står på under nattetid.

Det låter som ganska givna energibesparingar, som de flesta stora företag redan sett över. Men finns det annat som fastighetsbolagen kan göra? Till exempel skaffa laddbara batterier som laddar när det är billig el och används när det blir toppar, eller köra extra värme inför en pristopp, och slå av värmen när priset går upp.

[ Annons ]

Samtidigt har vi paradoxalt nog ett generellt elöverskott i Sverige, och elen som blir över exporteras till andra länder. Däremot händer det ibland att det uppstår kapacitetsbrist, vilket innebär att elnätet inte har förmåga att transportera el i nivå med efterfrågan, trots att det finns både tillräckligt med elenergi och effekt.

Men på en del håll pågår projekt för att skapa nya flexibilitetsmarknader för eleffekt. Det handlar alltså i korthet om att få betalt för att inte använda el just för stunden, så kallad FCR (Frequency Containment Reserve). Där kan elkonsumenter med flexibel elförbrukning tjäna pengar på att slå av och på sin elförbrukning under korta perioder.

– Vi var ett av Sveriges första fastighetsbolag att ansluta sig till FCR-marknaden, vilket innebär att vi under perioder går ned i vår elkonsumtion med förhoppningen att kunna bidra till ett stabilare kraftnät. Rent konkret innebär det att vi under vissa kritiska perioder stänger av ett antal installationer i våra fastigheter och på så vis sänker vårt energibehov, säger Michael Eskils, hållbarhetschef, AMF Fastigheter.  

Vi arbetar kombinerat med pilotprojekt samtidigt som vi tar fram en strategisk plan för att inte vara leverantörsberoende.

Hos Atrium-Ljungberg är man inne på samma spår, men har även tankar på att skaffa ett batterilager som laddar när det är billig el och används när priset skjuter i höjden.

– Vi utreder om vi kan jämna ut effektuttag, till exempel genom att styra ventilation i våra lokaler och därmed använda mindre energi när behovet i övriga samhället är som störst. Batterilager är ett annat intressant spår att kika mer på för att kunna jämna ut effektbehovet. Att koppla upp våra fastigheter för att kunna styra, optimera och analysera är av stor vikt. Vi arbetar kombinerat med pilotprojekt samtidigt som vi tar fram en strategisk plan för att inte vara leverantörsberoende, säger Mattias Celinder, affärsområdeschef Fastighet, Atrium Ljungberg:

Batterier har under en tid utvärderats hos Vasakronan, och är något som bolaget kommer att skala upp, enligt Ulf Näslund, chef teknikutveckling.

– Men det är inte helt enkelt. Batterier är fortfarande dyra och komplicerade att styra. Dessutom innehåller de en del råvaror som inte alltid är de bästa ur hållbarhetssynpunkt.

Batterier är fortfarande dyra och komplicerade att styra.

Även Skandia har funderat på batterier, berättar Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, Skandia Fastigheter.

– Men när det gäller laddbara batterier så krävs enorma batterier för större kommersiell verksamhet och detta har vi inte som prioritet i nuläget. 

I stället fokuserar Skandia, liksom många andra fastighetsbolag, på solceller.

– Vi arbetar med solceller eller solfångare, och genomför installationer sedan ett antal år tillbaka. Detta efter att bland annat genomfört solstudier på våra objekt, säger Katarina Noré.

Vi satsar på omfattande solpanelsprogram gärna i kombination med Batteriback Up.

Stena Fastigheter å sin sida kör en slags combo av solceller och batterier.

– Vi satsar på omfattande solpanelsprogram gärna i kombination med Batteriback Up. Batteribackupen resulterar i att vi kan lagra solenergin när solen alstrar mest energi, och sedan använda elen när den är som dyrast eller när vi behöver den som mest, vilket inte alltid sammanfaller med att solen skiner. Ett exempel är vår fastighet i Mölndal med Essity som hyresgäst där solpaneler i kombination med batterilager genom Battery Loop möjliggör en omfattande laddinfrastruktur för hyresgästens elbilar.

Samtliga tillfrågade fastighetsbolag är ense om att hyresgästerna också måste hjälpa till. ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” är ett återkommande mantra i diskussionerna.

– Vi gör en översyn av hela vårt fastighetsbestånd utifrån energiaspekten för att tillsammans med lokalhyresgästerna kunna hitta olika lösningar som kan påverka respektive fastighets energiförbrukning. Det är en förutsättning att vi tillsammans med hyresgästerna arbetar för att få till så bra lösningar som möjligt för minskad energianvändning, säger Patrik Persson, teknisk direktör, Wallenstam.

Vi ser att vi framåt kommer ha fler samtal med våra kunder kring energianvändningen.

Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum, får avsluta:

– Vi ser att vi framåt kommer ha fler samtal med våra kunder kring energianvändningen, och vad vi kan göra mer aktivt tillsammans för att möta det nya prisläget. Detta då den större delen av kostnaden för energi faktiskt tillfaller kunden. Vissa kunder kanske kan tänka sig mer sparsamma driftförhållanden och vissa inte, det återstår att se. Än är vi inte där. Men som någon sagt: ”Winter is coming”. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]