Foto: Shutterstock.
Publicerat 16 mars, 2020

Fastighetsbolagen räknar med långsiktiga effekter

”Vi utgår från att vi behöver uppvisa flexibilitet”, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs med anledning av att hyresgäster får problem. Hos Pandox som äger och förvaltar hotellfastigheter räknar man med en lång svacka.

Många kommersiella hyresgäster kommer att få problem med hyresinbetalningar den närmaste tiden, det räknar fastighetsbranschen med. Tuffast är det förstås inom besöksnäringen där redan hotell och restauranger tvingats till att friställa personal.

[ Annons ]

Inbromsningen av ekonomin kommer även slå mot en redan pressad butikshandel och får vi en långvarig pandemi med efterföljande lågkonjunktur lär många bolag se över sina hyreskostnader för kontor.

Hos ett bolag, Wihlborgs med lokaler i södra Sverige och i Danmark har man identifierat hur stor del av bolagets uthyrning som finns inom de näringar som drabbas hårdast och då inte enbart besöksnäringen utan även handel och kontorshotell.

– Det rör sig om 9 procent av vår hyresvolym, alltså en begränsad del av vår uthyrning. Vi kommer att hantera ärenden som dyker upp från fall till fall men vi utgår från att vi behöver uppvisa flexibilitet, säger Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs och öppnar upp för olika lösningar men vill inte gå in exakt på hur de kommer att se ut.

Wihlborgs planerar för olika scenarier men utgår från att de åtgärder som beslutas behöver fungera under minst sex månader.

– Vi har en stor uthyrd volym till offentlig sektor och till bolag som är rustade för att klara av nedgång under en längre tidsperiod. Uthållighet över lång tid har funnits med i vår handlingsplan under lång tid och nu i dessa tider hämtar vi kraft från det. Vi känner just nu ingen omedelbar anledning att agera annorlunda men är beredda att vidta mer långtgående åtgärder när det behövs, säger Ulrika Hallengren.

Så ni räknar inte med sänkta hyresnivåer?

– Nej, det ser jag ingen generell grund för idag. På den marknad vi är på har det inte varit så kraftiga hyreshöjningar som på Stockholmsmarknaden och det finns goda förutsättningar för en grundläggande hygglig stabilitet. Vi är klart medvetna om att detta får mycket långtgående ekonomiska konsekvenser för hela vårt samhälle, men hur långvariga och kraftiga dessa blir kan vi inte överblicka i dagsläget.

Hos Castellum säger presschef Ulrika Hultgren att man befinner sig i en exceptionell situation.

– Vi har förståelse för att våra hyresgäster kan få likviditetsproblem framöver. Är det så har vi en verktygslåda som vi kan använda och i dialog med varje kund hitta en lösning på problemen. Det är för övrigt annars för tidigt att säga hur det kommer påverka våra kunder och oss. Man kan tänka sig att det finns hyresgäster som vill krympa sina ytor, säger Ulrika Hultgren

Sektorn som har det tuffast och säkerligen får det under lång tid är hotell. Bolaget Pandox med fastighetsförvaltning och operatörsverksamhet, har 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox aktie noterad på Stockholmsbörsen har hittills (klockan 13:00) rasat med 62 procent på grund av pandemin.

Vd, Anders Nissen, vd på Pandox, låter ändå samlad när vi talar med honom på måndagsmorgonen
– Det är inget att sticka under stol med att vi redan drabbats hårt och det kommer att fortsätta under lång tid – men vi får hantera det. Vi blickar framåt och ser hur det ser på andra sidan när det lugnat sig.

Han betonar att Pandox inte är som ett traditionellt fastighetsbolag. Man har inga fasta hyresavtal utan affärsverksamheten drivs av de egna hotellen. Friställt anställda har man redan gjort , mest utanför Sverige. Exakt hur många vill han inte säga.
– Vi såg redan tidigt att verksamheten minskade och då måste man agera.

Ser du risk för hela bolagets framtid?

– Nej, jag ser ingen sådan risk. Vi jobbar nu i en svacka och vägen fram är att tillsammans med våra duktiga hyresgäster hitta lösningar. Men vet inte vad vi går in i för värld på andra sidan pandemin med lågkonjunktur och det får vi värdera då, säger Anders Nissen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]