[ Annons ]

En stor del av dykningen vid Vildmannen 7 skedde under vatten, i komplett mörker. Foto: Emelie Otterbeck
Publicerat 7 oktober, 2021

Dykning mitt i city

Hufvudstadens fastighet Vildmannen 7 drabbades av en brand hösten 2017. Sedan dess har det omfattande arbetet med att återställa byggnaden pågått. Nu senast med grundläggningsarbetet – utfört av dykare.

Rivningen av Vildmannen 7 satte i gång i maj 2019 och slutfördes i september 2020. Därefter inleddes den komplicerade processen med att återställa och modernisera byggnaden.

I slutet av 2020 påbörjades grundläggningsarbetet, som är unikt i sitt slag. Grunden gjutes nämligen under vatten, på fyra meters djup, av dykare. Under sensommaren var arbetet färdigt.

[ Annons ]

– Det var för mycket grundvatten för att kunna pumpa bort. Sedan står en av grannfastigheterna fortfarande på träpålar, så vi får inte sänka grundvattnet i området. Därför blev vi tvungna att anlita dykare för arbetet, säger Niklas Engvall

Även för dykledare Daniel Nylander var situationen unik. Även om arbetsmomenten var desamma som vid tidigare uppdrag, var själva skådeplatsen något helt nytt.

– Vi jobbar ofta i spontgropar, och det här var ju en spontgrop också. Men vi har aldrig gjort det i en sån här omfattning. Och det är klart att det var väldigt speciellt att dyka mitt i city, säger han.

Förhållandena i grundvattnet var minst sagt dåliga, på grund av den höga halten lera i vattnet. Enligt Daniel Nylander var sikten i princip noll i början av arbetet.

– Jag skulle säga att det inte kan bli sämre sikt än så här. Det var helsvart. Dykarna såg inte ens svetslågan framför sig. De såg inte ens att det blev ljust när den tändes, säger han.

Hur kan man ens arbeta när sikten är noll?

– Känsla. Man får känna var man är och hur svetshandtaget rör sig. De som är riktigt duktiga hör även hur svetspinnen brinner, att den låter som den ska.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]