[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 18 december, 2019

Domstolsbeslut kan spräcka planer på solel

En färsk dom slår fast att boende måste debiteras moms vid försäljning av el och vatten som mäts och faktureras baserat på IMD. Det kan också innebära sämre förutsättningar för solel.

Syftet med individuell mätning och debitering av el och vatten (IMD) är att skapa incitament för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. Men en färsk dom i Högsta förvaltningsdomstolen kan göra det både krångligare och dyrare.

[ Annons ]

Domen gäller ett kommunalt bostadsbolag och två bostadsrättsföreningar som sökt förhandsbesked om vad som gäller när de ska installera individuella mätare av el och vatten i lägenheterna och debitera de boende utifrån deras individuella förbrukning. I Skatterättsnämnden gjordes bedömningen att om el och vatten ingår i bostadsupplåtelsen så är de momsfria. Högsta förvaltningsdomstolen har nu alltså gått emot detta.

Detta innebär att fastighetsägaren, precis som idag, får en faktura för hela husets förbrukning. Där ingår moms. Med IMD ska summan debiteras ut efter varje enskild boendes förbrukning. Men det Förvaltningsdomstolen nu alltså säger är att det på denna summa ska läggas på  moms igen.

– Det blir alltså moms på momsen, konstaterar Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.

Om detta momspålägg kommer att vara avdragbart är än så länge oklart. Domen har skickats tillbaks till Skatterättsnämnden med uppdrag att utreda detta.

– I bästa fall medför detta enbart en ökad administration för fastighetsägare. För en liten fastighetsägare, som i övrigt inte berörs av momsreglerna, kan det krångla till det tämligen rejält. Men om det även skulle landa i att det inte ges avdragsrätt så innebär domen utöver detta också en ökad kostnad, som måste tas ut på antingen boende eller fastighetsägare, säger Ulla Werkell.

En kanske mer oväntade konsekvens av domslutet är att det kraftigt kan försämra förutsättningarna för solceller på flerbostadshus. Det menar Johan Öhnell ordförande i Solelskommissionen, ett nätverk bestående av HSB, IKEA, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. Han är också ordförande i installationsföretaget Solkompaniet.

– Eftersom fastighetselen står för en ganska liten del av husets totala elförbrukning så vill man också försörja lägenheterna med egenproducerad el. Annars är det svårt att ta vara på hela takets potential för solceller, säger Johan Öhnell.

Men att distribuera den egenproducerade elen till boende skulle alltså innebära ett momspåslag. Därför menarJohan Öhnell att domen går stick i stäv med tidigare lagändringar som syftat till att förbättra förutsättningarna på de svenska taken.

– Denna dom innebär steg tillbaks i utvecklingen. Konsekvensen av att inte göra det lönsamt att  inkludera lägenheterna blir små anläggningar, vilket riskerar att göra solel ointressant för flerbostadshus, säger Johan Öhnell.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]