[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 31 maj, 2021

Det duger inte att bara gå på känsla i politiken

Engagemang och känslor är bra. Men bostadsdebatten behöver bygga mer på fakta. Något som Anders Holmestig lovar att verka för i sin ledare.

Med mindre än 500 dagar kvar till valet i september nästa år har valtemperaturen börjat skruvas upp. Det märks på den allt mer intensiva debatten mellan partierna när det snart är dags för regeringen och samarbetspartierna att leverera på de delar som återstår av januariavtalets totalt 73 punkter.

Det gäller inte minst januariavtalets punkter om bostadsmarknaden där utredningarna om fri hyressättning vid nyproduktion, effektivare hyresförhandlingar och kommissionen som ska se över lägesfaktorn nu ska presentera sina förslag, samt utredningen om en ny social bostadspolitik som ska läggas fram i slutet av året.

[ Annons ]

Att förändringar av bostadsmarknaden och särskilt hyresmarknaden väcker starka känslor står helt klart efter vårens utspel om återinförd fastighetsskatt för villor och debattinlägg om fri hyressättning vid nybyggnation av hyreslägenheter.

Det är bra att vi har en engagerad debatt om framtidens bostadsmarknad. Det är enbart när sakfrågorna väcker känslor och engagemang som de har möjlighet att slå igenom i valrörelsen. Men det räcker inte med känslor. En konstruktiv debatt måste också bygga på fakta och inte på lösa antaganden.

För en levande stadsmiljö är samverkan, innovation och flexibla regelverk nyckeln.

Därför kommer vi på Fastighetsägarna under de knappt femhundra dagar som återstår till valdagen att ägna oss åt att möta politiker för att ge fakta om hur fastighetsbranschen fungerar och vilka effekter olika förslag får, men framför allt visa hur fastighetsbranschen kan bidra till ökad tillväxt och fler jobb genom att utveckla städer och platser.

För är det något som fastighetsbranschen visat under pandemin är det vår betydelse för att vi kunnat fortsätta hålla samhället öppet även under en långvarig kris men också att branschen är avgörande för att inte bara kunna förse samhället med bostäder och lokaler, utan också för att kunna utveckla befintliga och nya attraktiva miljöer, bidra till en hållbar omställning och att utgöra en stabil grund för pensionssystemet och finanssektorn. Men för att kunna göra det behöver villkoren vara rätt. För oss kommer tiden fram till valet handla om att lyfta fastighetsbranschens förutsättningar för att kunna bidra till en fortsatt positiv samhällsutveckling.

För fler bostäder behöver reglerna för hyressättning och hyresförhandling förbättras så att fler vill investera. Byggprocesserna behöver också bli enklare genom att plan- och byggreglerna blir mer flexibla för att anpassa till förändrade förutsättningar som möjliggör för fastighetsägare att utveckla sina fastigheter. Vi behöver också få en socialt hållbar bostadspolitik som möjliggör för fler att efterfråga ett boende. Dessutom behöver det satsas mer på åtgärder för att skapa tryggare områden genom att polis och sociala myndigheter får verktyg att arbeta för ökad trygghet.

Hållbarhetsinvesteringar och resurseffektivitet i fastigheter måste premieras. Skattesystemet måste utformas så att det bidrar till en hållbar utveckling, där är slopandet av energiskatten på egenproducerad förnybar el är ett viktigt steg.

Efter coronapandemin kommer vi återigen vilja träffas och umgås i våra städer. För en levande stadsmiljö är samverkan, innovation och flexibla regelverk nyckeln. Därför behöver lokalhyreslagstiftningen moderniseras så att den passar med nya affärsmodeller och momsregler som förhindrar lokaldelning avvecklas.

500 dagar kvar till valet. Vårt uppdrag är att sätta fastighetsägarnas agenda och betydelse för samhällsutvecklingen på den politiska kartan.

Anders Holmestig,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]