[ Annons ]

En robotarm med huvudet på en 3D-skrivare bygger Europas kanske största 3D-printade byggnad, i Heidelberg, Tyskland. Foto: TT/Reuters/Maximilian Schwarz
Publicerat 7 juni, 2023

Byggbolagen måste bli mer produktiva

Finansminister Elisabeth Svantesson pekar ut byggbolagen som de minst produktiva i landet och har tillsatt en kommission för att se hur det påverkar bostadsbyggandet. Byggföretagen menar att det är en syn som bygger på felaktig statistik.

Produktiviteten måste öka för att klara tillväxten i Sverige och samhället. Det anser regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson, som tillsatte en produktivitetskommission i slutet av april, med uppgift att komma med förslag till hösten 2025. Ordförande i kommissionen är Hans Lindblad, tidigare riksgäldschef.

Ett område som finansministern särskilt pekar ut för bristande produktivitet är byggbranschen. ”En inhemsk marknad som inte är konkurrensutsatt som andra och med dålig utveckling”, sade hon under pressträffen.

[ Annons ]

SCB och Konjunkturinstitutet har tagit fram ett index för produktivitetsutveckling där förädlingsvärdet per arbetad timme har beräknats från år 2000 – ett mått som visar hur mycket vi förbättrat produktionen fram till i dag. För den svenska ekonomin som stort har detta index ökat med 65 procent men för byggbranschen endast med 5 procent.

Ett bevis för att det finns förbättringspotential, menar finansministern, och eftersom byggbranschen står för 11 procent av BNP skulle högre effektivitet även lyfta vår tillväxt.

Men varför är då utvecklingen sämre för bygg än i övriga näringslivet?

Johan Deremar, prognosansvarig hos Byggföretagen, anser att statistiken ger en felaktig bild. En parameter för produktivitetsutveckling är högre kvalitet och Johan Deremar menar att det är svårt att mäta kvalitetsförbättringar i bygg på samma sätt som för till exempel bilar eller elektroniska produkter.

– En motorväg byggd i dag får inte högre kvalitetsvärde än motorvägen byggd för 30 år sedan. En tredjedel av byggindustrins verksamhet är även ombyggnationer, renoveringar och reparationer med låg produktivitetsutveckling. Resultatet är då att bygg framstår som dyrare men inte bättre. Detta har vi påtalat för SCB.

En motorväg byggd i dag får inte högre kvalitetsvärde än motorvägen byggd för 30 år sedan.

Enligt Byggföretagen är kommunala särkrav ett hinder för effektivare byggande av bostäder och man pekar även på att kollektivavtalen bromsar utvecklingen.

– Skulle vi som i andra delar av industrin ha skiftarbeten under större del av dygnet skulle man kunna nyttja resurserna bättre, säger Johan Deremar.

Bristande konkurrens avvisar Byggföretagen som skäl till att produktiviteten är låg.

– Det finns 122 000 byggföretag i landet och vi välkomnar även utländska aktörer. Det är inte antalet bolag som är problemet, säger Johan Deremar. 

Potentialen för ökad effektivitet inom bygg är ökad digitalisering, 3D-moduleringar och AI-stöd, men det är långt kvar innan större byggnader i stora volymer och med lönsamhet kan tillverkas i 3D-printrar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]