Utredare Peter Larsson och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.
Publicerat 18 juni, 2024

Bostadsministern ser behov av garantier för byggande i norr

Tyngden låg på de tre redan presenterade delförslagen, en satsning på Norrlandsfonden, kreditgarantier och hyresförlustgaranti, när Peter Larsson presenterade sin slutrapport för ökat byggande i norr.

Det var i juni 2023 som Peter Larsson fick uppdraget att främja koordinering av statliga insatser för att klara den snabba befolkningsutveckling i Norrbottens och Västerbottens län i den gröna nyindustrialiseringens spår.

I februari 2024 presenterade Peter Larsson en delrapport med motiveringen att åtgärder brådskar. När han vid en pressträff under tisdagen lämnade över sin slutrapport till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson fanns ett tillskott att ytterligare förslag.

[ Annons ]

– De är små, men kan vara viktiga pusselbitar, sa Peter Larsson.

Det handlar om ett tillskott till Statens Bostadsomvandling, BSO, hjälp med sanering där tidigare industrier lämnat efter sig mark det idag inte går att bygga på, en satsning på byggemenskaper samt att se över fastighetsbildningslagen så att det blir lättare att knoppa av ett litet hus som ingår i exempelvis en skogsfastighet.

Det är viktigt att få till ett klimat där man slutar peka finger åt varandra.

Peter Larsson har döpt sin slutrapport till ” Rapport från ett skeende”, och betonade just att det handlar om att hitta satsningar och att förenkla processer som sker parallellt på flera orter, inte enbart i norra Sverige.

– Det är viktigt att få till ett klimat där man slutar peka finger åt varandra och hitta en metod att tidigt hitta gemensamma sätt att lösa problem, sa Peter Larsson.

Där menar han att länsstyrelserna kommit att spela en viktig roll i en aktiv aktörssamverkan.

Men det är alltså de tre redan kända delförslagen som är tyngdpunkt i Peter Larssons rapport:

  • Ge den statliga stiftelsen Norrlandsfonden ett tillskott på fyra miljarder kronor ur statsbudgeten för bostadsbyggande.
  • Anpassa en ny statlig kreditgaranti för så kallade etablerings- och expansionskommuner eftersom den befintliga kreditgarantin inte fungerar optimalt för kommuner med en svag bostadsmarknad, som samtidigt har hög efterfrågan på bostäder.
  • Utforma en statlig hyresförlustgaranti, där staten garanterar en viss del av hyresintäkterna eller ersättning av hyresförluster och hyresbortfall.

Peter Larsson tog Skellefteå som exempel på den snabba inflyttningen som lett till kraftigt ökad efterfrågan på bostäder.

– Skellefteå ligger först ut i omställningskedjan. I de veckorapporter jag får därifrån är det sällan under 100 nya inflyttade varje vecka. Personer som man hittills fått härbärgera på en massa olika sätt.

Här gäller det att arbeta snabbt och på nya sätt.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson håller med om att tiden är kritisk. Han menar också att det är problematiskt när exempelvis Skellefteå tvingas till ytterligare provisoriska hyresbostäder. Senast förra veckan rapporterade Fastighetstidningen hur Skellefteå kommun tecknat ett avtal för uppförande av 200 provisoriska hyresbostäder.

– Jag hade möte senast förra veckan med Skellefteå kommun som beskrev utmaningarna att hantera den i grunden mycket positiva ny- och återindustrialisering som sker, och där Skellefteå ligger före andra kommuner som ser samma fantastiska utveckling. Så här gäller det att arbeta snabbt och på nya sätt. Därför är det positivt att Peter Larsson delrapporterade tre förslag så att vi kunnat få in dem i budgetprocessen.

Räknar du med att det kommer med i höstbudgeten?

– Jag kan inte föregripa förhandlingarna i budgetprocessen. Men för Kristdemokraternas del är detta en angelägen fråga och någon vi kommer att prioritera i budgetförhandlingarna.

Men ser du ett behov av statlig stöttning i någon form. Det verkar inte som att näringslivet fullt ut vågar satsa på bostadsbyggande på dessa orter?

– Det finns osäkerheter och risker som Peter Larssons förslag syftar till att på olika sätt avlasta. Det är viktigt att det inte är i form av stöd och subventioner, utan just olika former av garantier. När det väl är på plats kan det leda till ett byggande som förhoppningsvis är lyckosamt. Just för att det är en garanti så kan samma statliga peng sedan användas flera gånger på andra håll i landet. Det jag uppskattar med Peter Larssons förslag är att just att de är tillämpbara i hela landet, säger Andreas Carlson.

Bostadsministern betonade att det börjar skönjas en ljusning i byggkrisen.

– Det är åtminstone mycket som pekar på att det i alla fall inte blir värre än var det är nu. Men när konjunkturen väl vänder är det viktigt att ha åtgärder på plats så att man snabbt kommer igång med olika byggprojekt där behovet är väldigt stort.

Peter Larsson betonade även åtgärder som att Arbetsförmedlingen behöver jobba mer fokuserat och individanpassat för folk ska flytta dit jobben finns. Han pekade även de orter söderut som står på tur att återindustrialiseras.

Jens Pihlblad, Näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord.

Fastighetsägarna ställer sig fortsatt positiva till de riskdelningsmoment som Peter Larsson framhåller.

– Ser vi till orter där samhällsomvandlingen tagit fart så är Skellefteå den snabbast växande kommunen i hela landet och i närliggande städer som Luleå och Boden väntas invånarantalet öka dramatiskt, säger Jens Pihlblad, Näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord.

Utanför det Peter Larsson utrett menar Jens Pihlblad att utredningen om Fri hyressättning i nyproduktion är den enskilt starkaste reformen för att skapa investeringsvilja i bostadsbyggandet. Både för att stabilisera den lokala bostadsmarknaden och för att möta samhällsomvandlingens behov.

– För att möjliggöra det så är en viktig åtgärd att utse nämnda etableringsorter inom samhällsomvandlingen som testbäddar där innovativa idéer och riktade förslag, utöver Peter Larssons utredning, kan genomföras, säger Jens Pihlblad.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]