[ Annons ]

Catarina Johansson Nyman, vd för Fastighetsägare Skärholmen. Foto: Jennifer Glans
Publicerat 2 mars, 2018

Hovrätten: ”Kriminalisering är inte rätt väg att gå”

Svarthandel med kontrakt och otillåten andrahandsuthyrning kan kommas åt med andra metoder än kriminalisering, till exempel en bättre kontroll av folkbokföringen och förändrad hyressättning. Det menar Svea Hovrätt som svar på utredningen av svarthandel med hyreslägenheter.

I slutet av februari kom alla yttranden in till utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt (sou 2017:86). I stort är de flesta remissinstanserna antingen positiva eller har inget att anmärka på de förslag som utredaren Jan Josefsson har lagt. Man är eniga om att bättre verktyg behövs för att stävja svarta kontrakt och olaglig andrahandsuthyrning.

[ Annons ]

”Det har blivit allmänt accepterat i vissa kretsar att betala ersättning för hyreskontrakt. Detta är en viktig signal som lagstiftaren skickar till personer som funderar på att betala för ett hyreskontrakt och den preventiva effekten ska inte underskattas”, skriver Sabo i sitt svar där organisationen gör tummen upp till alla förslag.

Men tydligt är att rättsväsendet, som ska hantera dessa ärenden, inte delar branschens syn i alla delar. Svea hovrätt, en tung instans i sammanhanget, menar att utredningens huvudförslag; kriminalisering av otillåten andrahandsuthyrning i vinstsyfte och köp av svarta kontrakt, inte bör genomföras.

– Vi tillstyrker förslaget att lägenheter ska kunna förverkas och vi menar att den risken borde vara nog så avskräckande. Om en kriminalisering dessutom behövs är en öppen fråga, men risken finns att det blir ett slag i luften, säger Lina Forzelius, hovrättsråd Svea hovrätt.

Lägenheter ska kunna förverkas och vi menar att den risken borde vara nog så avskräckande.

Även hyresnämnden i Sundsvall är kritisk till att det ska vara ett brott att köpa ett kontrakt.  ”De som köper är personer som pressats till det på grund av bristen på bostäder”, skriver hyresnämnden och menar att kriminalisering av köp kommer leda till att färre gör anmälningar.

Hovrätten menar att införandet av folkbok-föringsbrott och intensifierade ansträngningar för hitta svartmäklare och säljare är bättre lösningar än en kriminalisering som kommer att kräva stora resurser från rättsväsendet.

– Vi konstaterar att det finns ett inbyggt problem i dagens hyressättningssystem eftersom det, framförallt i storstäderna, skapar ett incitament till att köpa sig in på marknaden, säger Lina Forzelius.

Den bilden delas av Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

– På sikt krävs naturligtvis en reform av hyressättningssystem för att komma tillrätta med svarthandeln, men detta är idag inget marginellt problem på bostadsmarknaden. Tvärtom är det en miljardindustri som inte sällan drivs av den organiserade brottsligheten. Därför behöver samhället agera kraftfullt mot svarthandel med hyreskontrakt.

”Stora pengar men ingen risk”
Enligt Catarina Johansson Nyman, vd för BID-föreningen Fastighetsägare Skärholmen, kan det i hennes område vara så många som en fjärdedel av alla lägenheter som är olovligt uthyrda i andra hand.

– Det är en uppgift jag fått från poliser som ofta ser lägenheter ingen bryr sig om. Man har ett rum där man låser om sig och de gemensamma utrymmena som kök och badrum är i dåligt skick. Och ofta bor det kanske en hel familj i ett rum.

Hon berättar också att det är färre lägenheter som går till den reguljära bostadskön.

– Om man räknar bort de nyproducerade lägenheterna, är det hos en av våra medlemmar bara en omsättning av en procent av lägenheterna som en ”vanlig” sökande kan få, säger Catarina Johansson Nyman.

Detta samtidigt som hon ser hur det
hela tiden flyttar in och ut nya ansikten i trapphusen.

– Utifrån min bakgrund som vd för Signalisten såg jag först slitaget som det uppenbara problemet. Men det är mycket större än så. Det allvarligaste är den otrygghet det för med sig när man inte vet vem som är ens granne just för stunden eller när barnen inte kan vara hemma och göra sina läxor, säger Catarina Johansson Nyman.

Hon konstaterar att nuvarande lagstiftning gör det svårt att jobba med dessa frågor.

– För många som hyr ut innebär det stora pengar men ingen risk. Som mest riskerar man att förlora en lägenhet som man egentligen inte har något behov av.

Förslagen i korthet:

Köp av kontrakt ska straffbeläggas, idag gäller det enbart försäljning.

Försäljning av kontrakt: Höjda straff från idag böter och fängelse i max sex månader till normalt fängelse i två år.

Att ta emot otillåten ersättning för förmedling av hyreslägenhet ska ge högre straff.

Att hyra ut utan värdens samtycke till en hyra som överstiger hyresgästens egen hyra kan ge böter eller fängelse i högst två år. Ringa brott ska inte ge straff.

Hyresrätten blir förverkad om det varit med betalning i bytet eller annan typ av överlåtelse.

Ändrade bytesregler; man måste bo ett år innan byte kan göras.

Enbart byten mellan hyreslägenheter får göras, inte med bostadsrätt eller småhus.

Andrahandshyran får inte överstiga förstahandshyran. Är det möblerat får högst 10 procent läggas på.

Återbetalning av för hög hyra kan krävas upp till två år efter ansökan, idag är det ett år.

Förslaget är att förändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]