[ Annons ]

Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna.
Publicerat 23 mars, 2021

Vill se slopat krav på momsplikt

Fastighetsägarna uppmanar nu regeringen att ändra momsreglerna så att lokaluthyrning med moms även kan ske till hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet i lokalerna.

Den senaste tiden har det uppmärksammats hur regelverket för moms som sätter käppar i hjulet när ideella organisationer försöker hitta ny lokal, eller när privata vårdgivare söker provisoriska lokaler för vaccinering.

Problemet är att om en momsbefriad verksamhet ska hyra får fastighetsägaren inte dra av den löpande ingående momsen på kostnader för drift, underhåll och liknande. Har fastighetsägaren tidigare gjort investeringar och dragit av momsen behöver den då också betalas tillbaka upp till tio år tillbaka i tiden.

[ Annons ]

– Det handlar ofta om mycket stora belopp och gör det svårt för fastighetsägare att hyra ut till momsfria verksamheter. Ett slopande av kravet på att hyresgäster måste ha en momspliktig verksamhet för att fastighetsägaren ska kunna dra av ingående moms skulle få stor betydelse för lokalhyresmarknadens utveckling, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna.  

Regeringen har i en skriftlig hearing efterlyst synpunkter på om momslagen bör ändras så att det inte spelar någon roll om hyresgästen bedriver en momspliktig verksamhet i lokalen eller inte, frivillig skattskyldighet ska kunna tillämpas oavsett. Fastighetsägarna är mycket positiva till en sådan ändring. 

– Fler företag men också föreningar skulle få lättare att finna lokaler och kvalitén på lokalerna kan bli bättre, där dagens momsregler gör det för dyrt för fastighetsägaren att hyra ut till momsbefriade lokalhyresgäster som privata vårdcentraler, friskolor eller olika föreningar. Det blir särskilt angeläget när vi ser ett stort behov av vaccinationslokaler och momsreglerna försvårar uthyrning, säger Ulrika Hansson.

Hon menar att de nuvarande reglerna för frivillig skattskyldighet behöver anpassas till dagens lokalhyresmarknad med nya uthyrningsformer. Det kan  exempelvis handla om att flera hyresgäster vill dela på lokalytan och nyttja den olika tider på dygnet.

– Med ett slopande av de otidsenliga momsreglerna vid lokaluthyrning skulle regeringen bidra till ökade investeringar, ett effektivare lokalutnyttjande och ge fler hyresgäster möjlighet att hyra en passande lokal, säger Ulrika Hansson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]