Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Publicerat 16 mars, 2020

”Viktigt att ha förståelse för den stress som kunder och hyresgäster upplever nu”

Just nu slår coronaviruset och de restriktioner som följer hårt mot flera branscher. Nu går Fastighetsägarna ut med rekommendationer hur fastighetsbolagen kan underlätta för kunder i det rådande läget.

Regeringen har tillsammans med stödpartierna C och L presenterat ett stödpaket för att bromsa effekterna av coronasmittan. Det handlar om att staten tar över sjuklöneansvaret, står för halva lönekostnaden vid korttidspermittering och ger företag kan få anstånd att betala in skatt.

[ Annons ]

Men utmaningarna kommer vara mycket stora för många branscher. Besöksnäring restauranger och hotell är redan hårt drabbade. Butiker och annan handel kommer att få det svårt.

Under måndagen förde Fastighetsägarna samtal med ett flertal stora kommersiella fastighetsbolag kring hur staten och myndigheterna kan hjälpa kunder till fastighetsbolag. Bland förslagen finns anstånd med arbetsgivaravgifter, moms och annan skatt.

Men där talades även om hur fastighetsbranschen har ett ansvar att vidta åtgärder för att underlätta för kunder och hyresgäster. Fastighetsägarna har i dialog med några fastighetsbolag med fokus på retail, landat i att ett antal åtgärder som på frivillig basis kan genomföras från fastighetsbolagen just nu. Bland rekommendationerna märks:

Förskottsbetalning för hyra kan ändras från kvartal till månad, kan bedömas från fall till fall eller generellt.

Öppettider i köpcenter och gallerior kan anpassas efter de behov som ger kunder och hyresgäster möjlighet att minska sina direkta kostnader. Till exempel kan minimitider sänkas eller öppettider begränsas.

Att överväga andra, flexibla åtgärder i dialog med kunder som har en ansträngd likviditet till följd av det aktuella läget. En del större företag har redan startat systematiska processer för att underlätta och förkorta handläggningen av sådana åtgärder.

– Vår rekommendation är att som fastighetsägare ha förståelse för den stress som kunder och hyresgäster upplever nu och att föra en kontinuerlig dialog, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarnas Sverige.

Han påpekar att det inte minst gäller för småföretagare som snabbt kan komma i svårt läge. Därför kommer Fastighetsägarna att fortsätta verka för en konstruktiv dialog med andra branschorganisationer som Visita och Svensk Handel samt med Finansdepartementet.

– Men varje fastighetsägare måste själv bedöma vilka åtgärder man är beredd att ta och kan klara av. Fastighetsbranschen är en väsentlig del av samhällsbygget och kan vi ta ett ansvar för helheten i detta läge så är det vår bedömning att branschen stärker sin ställning som väsentlig aktör för utveckling, välstånd och på sikt tillväxt, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]