[ Annons ]

Återvinningsrum i ett tomt garage funkade för Einar Mattsson. Men det blev många turer innan Olov Lindgren fick grönt ljus för en miljöstuga på en parkeringsplats.
Publicerat 28 februari, 2022

”Vi trodde verkligen att kommunen skulle möta oss”

Många fastighetsägare har insett problematiken och redan börjat fundera på lösningar i de fastigheter som saknar befintligt utrymme för återvinningsstationer.

Lisette Fornell är förvaltare på Einar Mattsson, som inrättat ett utvecklingsteam som arbetar med just den här frågan. Bolaget äger många äldre fastigheter, bland annat i Stockholms innerstad, och där är utrymmet ofta begränsat.

– Alla byggnader är olika och har olika förutsättningar. I ett fall skapade vi ett återvinningsrum i ett garage som blev tomt, i andra fastigheter har vi använt oss av bakgården. Det är en viktig fråga och det är synd om allt ansvar hamnar i knät på fastighetsägare, som ibland kanske saknar möjlighet att lösa problemet, säger hon.

[ Annons ]

Fastighetsbolaget Olov Lindgren har länge arbetat aktivt med återvinningsfrågor och har sedan förslaget om fastighetsnära insamling lades fram lagt stort fokus på frågan.

– Då insåg vi att vi verkligen måste arbeta med det här, både för vår egen skulle och för de boende. Vi vill att de ska ha möjligheten att sortera sitt avfall, och att vi tillsammans tar ansvar för vår jord, säger Joanna Heikkilä, hållbarhetsansvarig på Olov Lindgren.

I vissa fastigheter har arbetet varit relativt enkelt. I ett hus på Södermalm i Stockholm har Olov Lindgren helt enkelt stängt av sina sopnedkast och byggt om det gamla soprummet längst ned till mindre miljörum.

Parkeringsplatsen fick ge vika för ett återvinningsrum.

I andra fastigheter har det varit svårare. I ett område i Tensta var det befintliga miljörummet för litet, och det var ett långt dragavstånd för entreprenören som hämtar avfallet. Man sökte bygglov för att bygga en miljöstuga på en parkeringsplats utanför. Men då sa kommunen nej.

– Vi trodde verkligen att kommunen skulle möta oss där, eftersom avfall och återvinning likväl som arbetsmiljö är viktiga frågor. Vi fick avslag för att vi tog bort parkeringsplatser. Men när vi visade att vi har ett parkeringsgarage i närheten så ändrade de sig och gav oss bygglov. Om fastighetsnära insamling ska fungera så måste det bli lättare att få bygglov, och att de här ärendena prioriteras, säger Joanna Heikkilä.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]