[ Annons ]

Hela 44 procent av landets invånare har någon gång brutit mot de föreskrifter som finns för elarbeten. Framförallt är det männen som utmanar ödet och lagen. Det visar årets Säkerhetsbarometer från Skanska.
Publicerat 30 september, 2015

Varannan har hemmafixat olagligt med elinstallation

Hela 44 procent av landets invånare har någon gång brutit mot de föreskrifter som finns för elarbeten. Framförallt är det männen som utmanar ödet och lagen. Det visar årets Säkerhetsbarometer från Skanska.

De allra flesta elarbeten är olagliga att utföra, om man inte är behörig installatör eller utför arbetet under påsyn av en installatör godkänd av Elsäkerhetsverket. Men i Skanskas Säkerhetsbarometer verkar långt ifrån alla känna till detta, särskilt inte männen. Hela 39 procent av alla män har nämligen någon gång själva bytt en strömbrytare mot en dimmer.

[ Annons ]

Undersökningen visar även att närmare var femte person i landet har bytt ett ojordat vägguttag mot ett jordat trots att detta strider mot lagen.

– Framförallt är brandrisken hög om man gör fel med elen och långt ifrån alla hushåll är rustade för en eventuell brand. Även risken för felkoppling eller att få ström i sig eller andra som följd är stor. Att närmare var tredje hushåll, 29 procent, inte äger en brandsläckare är mycket oroväckande, säger Rikard Andersson, skyddsombud på Skanska.

En annan anledning till att inte ge sig på olagliga elarbeten på egen hand är skaderisken som man utsätter sig för. Det verkar dock som att rädslan för att göra sig illa har liten effekt när det gäller att avskräcka hemmafixarna från att plocka fram verktygslådan. För även om närmare var femte person, 18 procent, svarar att de är eller har varit oroliga för att skada sig vid hemmafixet är det endast fyra procent av dem som väljer att inte utföra renoveringar själva på grund av detta.

– Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta allvarliga olyckor enkelt kan undvikas genom rätt utrustning och planering. Dock gäller det att i förväg kolla upp vilka renoveringar som man enligt lag faktiskt får utföra på egen hand, annars kan det leda till både kostsamma och smärtsamma konsekvenser, säger Rikard Andersson.

Fakta/ Dessa elarbeten är vad du enligt lag får och inte får fixa på egen hand

Det här får du fixa på egen hand:
• Byta strömbrytare – Du får byta enkla strömbrytare med två ledare själv. Är det fler ledare anslutna kräver det särskilda kunskaper som bara en fackman har.
• Montera stickproppar, sladduttag och sladdströmbrytare – Detta får du utföra på egen hand men är du det minsta osäker, köp färdigmonterat eller kontakta en fackman.
• Byta trasiga säkringar och ljuskällor – Detta får du också fixa på egen hand. Dock bör en fackman tillkallas om ljuskällan eller säkringen går sönder igen för korrekt felsökning och åtgärd.

För det här måste du anlita en utbildad elektriker: 
• Byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat – Ska du byta ut ojordade vägguttag mot jordade i ett rum måste du anlita en fackman. Du får alltså inte utföra detta på egen hand.
• Byta en vanlig strömbrytare till en dimmer – Kan verka enkelt men för att utföra detta måste du anlita en fackman.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]