Foto: Shutterstock
Publicerat 14 april, 2020

Utökat bidrag ska ge fler bostäder till äldre

I vårändringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen en förstärkning om 300 miljoner kronor till Statens Bostadsomvandling AB, Sbo. Syftet är att framförallt på svaga bostadsmarknader kunna finansiera omvandling av befintliga bostäder till äldres behov.

Enligt regeringens bedömning är behovet av bostäder som är anpassade till äldres behov stort på många håll i landet. Särskilt i kommuner med svaga bostadsmarknader där det kan vara svårt att finansiera omvandling av befintliga bostäder.

[ Annons ]

Därför föreslår regeringen 300 miljoner kronor extra till Statens Bostadsomvandling AB, Sbo i vårändringsbudgeten. Sbo har uppdraget att tillsammans med kommuner omvandla befintliga fastigheter till tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre. På svaga bostadsmarknader har kommunala bostadsbolag svårt att investera i bostadsomvandlingar. Tanken är med stödet både kunna minska kommunernas kostnader för äldreomsorg och få igång flyttkedjor.

– Kommuner med svag bostadsmarknad klarar inte detta själva och jag är glad att nu ge Sbo utökade möjligheter att tillföra en tydlig samhällsnytta, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Totalt har Sbo förvärvat, utvecklat och avvecklat fastigheter på 35 orter i Sverige under perioden 2005–2019. Det omfattar under perioden fastigheter med drygt 1 000 trygghetsanpassade lägenheter och lokaler.

Detta är en typ av stöd som får Martin Lindvalls, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige, uppskattning.

– Jämfört med investeringsstödet är det här en mer effektiv och träffsäker användning av skattemedel för att främja mål inom bostadsförsörjningen. Stödet är ofta nödvändigt på svaga marknader och främjar utbudet av anpassade bostäder för äldre, samtidigt som risken för konkurrenssnedvridning är begränsad, säger Martin Lindvall.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]