[ Annons ]

Anna Broman på Byggföretagen vill att bosparande ska underlättas och att kreditrestriktionerna ska lättas.
Publicerat 26 februari, 2020

Unga vill äga – inte bo kollektivt

Om man ska tro en färsk undersökning från Byggföretagen så är kollektivboende och coliving inte så attraktivt bland unga som det ofta hävdas. Drömmen är att äga sitt framtida boende.

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Byggföretagen genomfört en attitydundersökning bland unga vuxna i åldern 18 till 25 år. Tydligast är att unga vill äga sitt boende. Villadrömmen är fortsatt stark – på 10 års sikt vill 71 procent av de tillfrågade bo i villa eller radhus. Inte lika många, 19 procent, vill helst bo i bostadsrätt. Och det är bara fem procent som ser hyresrätten som det bästa alternativet om tio år.

[ Annons ]

Föga överraskande är hyresalternativet mer attraktivt om ungdomarna fritt fick välja boendeform här och nu. Då anger 22 procent hyresrätt och 12 procent studentboende/ungdomsbostad/korttidskontrakt som första alternativ.

– Det är tydligt att unga har en preferens att äga sitt boende. Redan på kort sikt är det en klar majoritet som vill äga. Men på lång sikt är det nästan alla som i någon form vill äga sitt boende, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

Hon menar att de ungas bostadsdrömmar fått sig en törn när trösklarna höjts med skärpta kreditrestriktioner i form av bolånetak och skärpta amorteringskrav.

– Här ser vi ett behov av bostadspolitiska reformer för att stärka ungas möjligheter att ta sig in på den ägda marknaden, säger Anna Broman.

Det skiljer mellan stad och land. I Stockholm, Göteborg och Malmö vill 47 procent bo i bostadsrätt om tre år. Men om tio år flyttar 59 procent gärna till villa (31 procent vill bo kvar i bostadsrätt). Motsvarande siffror på landsbygden är 36 procent för bostadsrätt inom tre år och hela 80 procent som vill bo i villa om tio år. Enligt undersökningen har dock villaintresset minskat något hos storstadsbor och de allra yngsta. Frågan är dock om det är början på en trend, eller om det ryms inom felmarginalen.

Många bostadsutvecklare satsar på den växande trenden coliving. Men intresset för kollektiva boendeformer är enligt rapporten lågt. Bara två procent ser det som sitt drömboende idag och i ett längre tidsperspektiv är intresset närmast noll. Men Anna Broman vill inte helt dödförklara coliving som idé.

– Jag tror att det finns plats för många olika boendeformer och tycker att det är positivt när det kommer nya alternativ. Det finns trots allt en grupp unga som är intresserade.

Intresset är också större i storstäderna, där fyra procent ser kollektivt boende som sitt drömalternativ ett år framåt i tiden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]