Johan Kreicbergs, Sveriges Ingenjörer, samhällspolitisk chef.
Publicerat 19 juni, 2024

Tecken på sämre löneläge för ingenjörer i fastighetsbranschen

Medellönen för ingenjörer som jobbar i fastighetsbranschen ligger i topp – men försämrad lönsamhet kan ändra läget. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste lönestatistik.

Medellönen för ingenjörer som jobbar inom fastighetsbranschen ligger på 77 800 kronor för civilingenjörer och 65 200 kronor för högskoleingenjörer. Det är högst i Sverige.

Det visar Sveriges Ingenjörers löneenkät för 2023, som besvarats av 78 700 yrkesverksamma medlemmar i landet.

[ Annons ]

Att jämföra genomsnittslöner i olika branscher kan vara missvisande eftersom det finns stora skillnader i till exempel åldersstruktur, förekomsten av övertidsavlösen och andelen chefer.

Men när dessa skillnader justerats visar det sig att ingenjörerna inom fastighetsbranschen ändå ligger bäst till lönemässigt. Till exempel ligger lönenivån mer än 15 procent högre än skog- och stålindustrin.

Samtidigt har det relativa löneläget i fastighetsbranschen försämrats under det senaste året.

– En orsak till det försämrade löneläget kan vara att det höga ränteläget har gjort att lönsamheten försämrats i många fastighetsbolag, säger Johan Kreicbergs, chefsekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. 

På arbetsgivarorganisationen Fastigo, vars lönestatistik spänner över alla yrkesroller, även typiska ingenjörsyrken, kan man inte utläsa exakt hur det ligger till för just personer som är ingenjörer. Det beror på att deras statistik utgår ifrån arbetsuppgifter och inte utbildningsbakgrund, säger Charlotta Stensson som är förhandlingschef på Fastigo. 

– Vad vi generellt känner till är att det under de senare åren har förekommit en generationsväxling i fastighetsbranschen, och att mer juniora ingenjörer vanligtvis har ett lägre löneläge än de som jobbat ett helt yrkesliv, men det är ju förstås bara spekulationer till varför statistiken ser ut som den gör. Vi har inga indikationer på att just ingenjörer skulle vara förfördelade på något sätt i vår bransch, säger Charlotta Stensson.

Oavsett anledning – Johan Kreicbergs är ändå hoppfull att yrkeskategorin kommer att klara sig bra.

– Efterfrågan på den spetskompetens som ingenjörer besitter är bred och stark. För att kunna rekrytera ingenjörer krävs därför att arbetsgivarna erbjuder attraktiva löner och villkor. I detta avseende ligger fastighetsbranschen fortfarande bra till, men om det relativa löneläget fortsätter att försämras kan det bli problem i framtiden, säger Johan Kreicbergs.


Fakta om statistiken

  • Statistiken i rapporten baseras på Sveriges Ingenjörers lönestatistik för 2023.
  • Enkäten besvarades av 78 700 yrkesverksamma medlemmar i Sverige.
  • Uppgiften om bransch avser endast medlemmar inom den privata sektorn.
  • I rapporten redovisas bland annat så kallade relativa lönelägen. I denna beräkning tas hänsyn till eventuella skillnader i utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå samt särskild övertidsersättning. Om lönenivån i en bransch är exakt densamma som inom privat sektor totalt, kommer det relativa löneläget att ha värdet 100. Ett lägre relativt löneläge betyder att branschen har ett lägre löneläge än privat sektor som helhet, ett högre relativt löneläge betyder att branschen har ett högre löneläge.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]