Foto: Jason Strong.
Publicerat 3 april, 2024

Svårare att hyra ut moderna kontor i centrala Stockholm

Vakanserna för kontorslokaler i Stockholm fortsätter att öka. Anmärkningsvärt är att kunderna inte efterfrågar nya lokaler i centrala lägen i lika hög grad som tidigare.

Med sämre konjunkturer, högre hyror och inte minst ökat distans- och hybridarbete har efterfrågan på kontorslokaler minskat – så även i Stockholm. Senaste kartläggningen av Citymark Analys visar ökade vakansgrader över lag, där den nu är 18,3 procent i norrort, och 10,9 procent i söderort.

Men mest anmärkningsvärt är att vakanserna även ökar i Stockholms innerstad och då framför allt i det som är A-kontorslokaler (moderna lokaler i bra läge nära kommunikationer och service).

[ Annons ]

För A-segmentet är vakansgraden nästan 11 procent, i B-segmentet är det klart lägre 7,1 procent. Vakanserna i Stockholm har ökat succesivt sedan våren 2020 (se tabell).

– Man kan tolka det som att allt fler hyresgäster som hyr moderna kontor ser över sina ytor. En nedskalning som sker överallt på kontorsmarknaden just nu, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.

Han konstaterar att vakansgraden för kontor nu är på höga nivåer.

– Högre än när det var som värst under finanskrisen 2008. Man får nog gå tillbaka till början av 2000-talet, under it-bubblan som då slog hårt mot Stockholms kontorsmarknad, säger Tor Borg.

Vakanserna för kontor har ökat rejält sedan 2020. A är moderna kontor, ofta nyproducerade, B något äldre kontor, Källa: Citymark Analys

Statistiken från Citymark visar även att bruttoomsättningen av kontor i Stockholm var lägre under 2023 än 2022, den var också lägre än det historiska genomsnittet.

– Nettouthyrningen av kontorsytor var negativ, vilket den varit under ett antal år nu, dvs den uthyrda ytan minskade.  säger Tor Borg.

Hyrorna för kontor har dock hållit emot till viss del tack vare indexeringar av hyran som följer KPI (upp med cirka 20 procent sedan 2022).

– Men det som händer nu är att hyresgäster med gamla avtal och indexerade hyror har betydligt högre hyra än de som är nytecknade. Vi kommer därför att se fler kontorshyresgäster kräva omförhandlingar på samma sätt som vi redan sett i handeln, säger Tor Borg.

På AMF Fastigheter, med stora bestånd av kontor i Stockholm, ser man att vakanserna ökar i de centrala delarna, nu 5 procent, men det från låga nivåer. Drygt hälften av den ytan är projektyta som har tomställts för ombyggnation på Jakobsbergsgatan 24. Ytterligare yta tomställs senare i vår för AMF Fastigheters egen kontorsflytt.

– Förklaringen till den ökande vakansgraden är inte ensidig, även om lågkonjunkturen naturligtvis påverkar delar av marknaden, för hyresnivåerna är fortsatt höga och vi upplever att efterfrågan i centrala Stockholm är god, framför allt på större, sammanhängande ytor om minst 3 000 – 4 000 kvadratmeter. Här är efterfrågan högre än utbudet, och vi har därför svårt att tillgodose hyresgästers behov av större ytor, säger Nicole Rosvall, försäljningschef på AMF-fastigheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]