[ Annons ]

Kvarter Poolen, kontorsbyggnad på 35 000 kvadratmeter, som beräknas vara klar 2022. Den byggs vid Arenastaden i Solna och kommer bland annat innehålla en simhall åt Solna stad. Illustration: Solna stad
Publicerat 20 januari, 2021

Störst intresse för bostäder

Solna är ett fortsatt starkt kontorsfäste men nu tycks intresset för investeringar i nya kontor i kommunen vara något sämre i jämförelse med bostadsinvesteringar.

Kontor | Stockholm utvidgas och fler företag söker sig till mer perifera områden – som Solna. Möjligt är att denna trend stärks till följd av coronapandemin då företag gör omprioriteringar och letar lägre hyresnivåer i traditionellt mindre efterfrågade lägen.

Många myndigheter och institutioner har redan flyttat till kommunen, som Trafikverket till fastigheten Sparrisen 2, i Huvudsta. Den kontrakterade hyran är cirka 2 900 kr/kvm. Flera företag har även börjat flytta in i det nybyggda Hagastaden. Hyresnivåerna för tekniskt avancerade lokaler har kunnat noterats på upp till 3 650 kr/kvm.

[ Annons ]

Med covid-19 finns en osäker prognos för kontorens framtida betydelse. I Stockholm CBD har man noterat en dämpning av kontorshyrornas toppnivåer, ökade andrahandsuthyrningar och i viss mån ökad vakansgrad. I rådande marknadsläge bedöms Solna i huvudsak mindre påverkat än Stockholms mest centrala delar.

Handel | Den redan hårt ansatta detaljhandeln har sett minskad omsättning till följd av covid-19, inte minst i kontorstäta områden som Solna.

Stora investeringar inom logistik i kombination med den växande e-handeln talar för fortsatt tuffa förhållanden för den fysiska detaljhandeln med ytterligare press på marginalerna. Beaktat detta bedömer Svefa att det generellt inom segmentet bör uppstå en dämpning av marknadshyrorna alternativt att vakansgraden kommer att stiga kommande år.

Bostäder | I linje med hela Stockholms län råder det en bostadsbrist även i Solna. Projektaktiviteten vad gäller nyproducerade bostäder är dock relativt hög. Bland annat planerar Skanska två bostadsprojekt i Järvastaden och HSB ska bygga 200 lägenheter vid Pampas marina. Trots en tydlig sättning i priset vid pandemins utbrott har bostadsrättspriserna nu återhämtat sig för att ligga på toppnoteringar under hösten 2020. Nyproducerade bostadsrätter har under året sålts inom intervallet 70 000–80 000 kr/kvm.

Investeringsmarknaden | Det råder störst efterfrågan på kontor och bostäder vilket de senaste åren bidragit till sjunkande direktavkastningskrav. Prisnivån bedöms som anmärkningsvärt hög beaktat objektens läge.

En generellt rimligare prisnivå återspeglas för NCCs nya huvudkontor i Järva krog. Försäljningen i november 2019 motsvarar en köpeskilling om 77 800 kr/kvm och direktavkastning på drygt 4 procent.

Med ökade behov är förväntningarna att antalet försäljningar kommer öka igen under 2021. Dock tycks intresset för investeringar i nya kontor vara något sämre i jämförelse med bostadsinvesteringar.

Det kommer byggas 220–330 bostäder och butiker samt en förskola efter Solnavägen och göra den till en stadsgata som länkar samman centrala Solna med Hagastaden, och sedan Stockholms innerstad. Byggstart under 2022. Illustration: Veidekke

”INTE SÅ STOR PÅVERKAN AV PANDEMIN”

Humlegården är en av de större fastighetsägarna i Solna strand med 13 fastigheter. Peter Lind, fastighetschef på Humlegården menar att området klarat sig bättre under pandemin så här långt.

– Våra kunder där verkar i branscher som inte påverkats lika hårt av pandemin, till exempel statliga myndigheter men även bolag inom medicin, bank och tech.

Solna strand har genomgått en stor utveckling de senaste åren, och Humlegården ser stora möjligheter att utveckla området vidare från det arbetsplatsområde det är idag till en mer stadsmässig miljö för både företag och boende.

– Vi har påbörjat vårt utvecklingsarbete i norra Solna strand, men vi ser också att det finns möjlighet att fortsätta utvecklingen i området, även i de södra delarna av Solna strand, säger Peter Lind.

Ett projekt som påbörjats är första etappen av det nya kvarteret Origo. Precis som namnet antyder ska det bli den nya mittpunkten i området, precis i anslutning till ett nytt resecentrum som planeras.

Text: David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]