Foto: Shutterstock.
Publicerat 19 augusti, 2021

”Det är bedrövligt att vi inte har kommit längre”

Politikerna tycker att det finns för många elsparkcyklar i Stockholm. Nu införs krav på polistillstånd och avgifter för företag som vill hyra ut elsparkcyklar. Fastighetsägarna i Stockholm välkomnar beslutet men anser att det borde kommit tidigare.

Antalet elsparkcyklar i Stockholm har mer än dubblerats under de senaste tre åren, i dagsläget finns det drygt 22 000 fordon. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) tycker inte att det är hållbart med så många fordon på stadens trottoarer. Han menar att situationen befinner sig på bristningsgränsen.

– Bara i juli tvingades staden flytta undan fyra gånger så många elsparkcyklar som i juni. Det är uppenbart att bolagen behöver ta ett större ansvar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

[ Annons ]

Nu har politikerna beslutat att företag som vill hyra ut elsparkcyklar ska ha polistillstånd och betala en årsavgift på 1 400 kronor per fordon.

Helena Olsson, chef för stadsutveckling hos Fastighetsägarna Stockholm, menar att elsparkcyklarna är bra för kortare transporter i staden. Samtidigt har fastighetsägare vittnat om problem, bland annat då slängda elsparkcyklar begränsar tillgängligheten. Enligt Helena Olsson saknas ett fungerande regelverk som kan anpassas till nya innovationer. 

– Det är bedrövligt att vi inte har kommit längre. Problemen med att reglera har varit kända sedan våren 2019 när åtta aktörer etablerade sig i Stockholm. Det behövs ett helhetsgrepp för att komma till rätta med problemen och istället ta tillvara på de fördelar som faktiskt finns, säger Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm.

De nya hårdare reglerna välkomnas av Helena Olsson, även om hon anser at det borde ha skett för länge sedan.

– Det är inte heller tillräckligt. Det krävs bättre fungerande parkeringsmöjligheter till exempel, säger Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm.

Den 26 augusti väntas Trafiknämnden i Stockholm ta beslutet som innebär krav på polistillstånd, avgift och en villkorsbilaga. Samtidigt utesluter inte stadens trafikborgarrådfler åtgärder i frågan.

– Elsparkcyklarna kräver en palett av åtgärder. Jag kommer inte att ge mig förrän Stockholms invånare är nöjda, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]