Publicerat 18 november, 2020

Sex enkla steg till balkong

Funderar din bostadsrättsförening på att bygga balkonger? Här följer enkla sex steg – från förutsättningar och bygglov till stämmobeslut och slutbesiktning.

Utred om det finns ett intresse bland medlemmarna för att bygga balkonger. Om svaret är ja: kalla till föreningsstämma med syfte att ge styrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna. För ett sånt beslut krävs enkel majoritet (fler än hälften av de röstande). Anlita därefter en tekniker för att utreda fastighetens tekniska förutsättningar, som exempelvis möjligheten att få bygglov.

Om förutsättningar finns är det dags att fatta stämmobeslut. Om en boende säger nej, på grund av exempelvis minskat ljus-insläpp, måste två tredjedelar av de röstande på stämman rösta för balkongbygget, som även måste godkännas av Hyresnämnden. Det är föreningen som ska ansöka till Hyresnämnden om att få stämmobeslutet godkänt, och Hyresnämndens beslut kan överklagas till hovrätten.

[ Annons ]

Ingå balkongavtal med de medlemmar som vill bygga balkong. Där regleras bland annat hur de boende ska betala sin del av byggandet. Det vanligaste är att respektive bostadsrättshavare står för kostnaden för sin balkong.

Dags att upprätta en bygglovsansökan! Kontakta redan i det här skedet en entreprenör, som kan förmedla kontakt med arkitekter och andra konsulter samt ta fram de tekniska handlingar som behövs för att upprätta en bygglovs-ansökan.

När bygglovet är klart och stämmobeslutet är godkänt av Hyresnämnden är det dags att offerera entreprenör och besiktningsman, gärna med hjälp av en konsult som kan kravställa offerterna. Gå inte bara på pris, utan gör ordentlig research.

När är arbetet är slutfört och balkongerna är på plats är det dags för slutbesiktning. Om ingen sådan görs betraktas balkongerna som icke existerande av Stadsbyggnadskontoret.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]