[ Annons ]

Fukt innebär en stor risk på för fasader oavsett fasadmaterial. Foto: Shutterstock
Publicerat 2 mars, 2021

Så undviker du fuktproblem i fasaden

Fasaden utsätts ofta för vädrets makter. Men med regelbundna inspektioner och förebyggande arbete kan fasaden klara sig betydligt längre än utan. Här får du bästa tipsen för att undvika fuktproblem i fasaden.       

Fukt innebär en stor risk på för fasader oavsett fasadmaterial.  I träpanel kan det till exempel uppstå rötskador om fasaden utsätts för långvarig fukt. Tegelfasader kan skadas genom att fogarna med tiden lakas ut och ibland kan även tegelstenar frysa sönder. På putsade fasader är frostsprängningar en vanlig orsak till skador, som exempelvis att putsen spricker. Genom att arbeta förebyggande och åtgärda skador innan de blir för stora kan större renoveringar undvikas. Här är 10 tips på hur du undviker du skador på fasaden: 

1. Gör en grundlig besiktning av fasaden 

Ett bra första steg, om det inte redan är gjort, är att ta hjälp av en konsult för att utföra en grundlig besiktning av fasade.  Genom att dokumentera resultatet i en underhållsplan får du bra överblick över vilka åtgärder som kan bli aktuella de kommande åren.  

2. Kontrollera fasaden vår och höst 

En egen besiktning av fasaden bör göras en åtminstone en gång på våren och en gång på hösten. Håll koll på till exempel om det uppstått blåsor i puts eller om det rinner ner vatten på fasaden.   

3. Var observant på riskområden 

Genom att ha särskild koll på de områden på en fasad som är särskilt känsliga för fuktintrång kan du förlänga fasadens livslängd. Riskområden är infästningar som fönster, balkonger, balkongräcken, stuprör, markiser och skyltar. Här finns ofta en distans eller en plåt som ska leda bort vattnet, men om plåten till exempel inte sluter tätt mot fasaden på grund av rost finns risk att fukt tar sig innanför putsen. Varningssignaler kan vara rostiga stuprör eller fönsterbleck som släppt. Om något ser något avvikande är det bäst att ta kontakt med en hantverkare eller konsult.  

Husets läge är också avgörande för fasadens livslängd. Om du till exempel har ett hus i ett utsatt läge på Västkusten kan det hända att fasaden inte håller mer än några år, medan ett hus i skyddat läge kan klara sig upp mot 40 år innan det är dags för renovering.  

4. Material- och byggfel kan ge fuktproblem 

Det finns en rad material- och byggfel som genom åren gett upphov till skador på fasaden. Dessa kan vara nödvändiga att åtgärda.  Några exempel är puts som sitter direkt på isolering i moderna fastigheter och betonghus från 60-talet med PCB-haltiga fogar.   

5. Gör arbeten i rätt ordning 

Vid genomgripande fasadrenoveringar är det viktigt att åtgärderna görs i rätt ordning.  Gamla balkonger bör åtgärdas före fasaderna. Annars kan den nya fasaden skadas när man senare renoverar balkongerna. Om det blir för kostsamt att renovera allt på en gång kan man istället välja att renovera en fasadyta per år.  

 6. ”Laga till en naturlig gräns” i putsfasad 

En putsad fasad kan hålla omkring fyrtio år. Om det uppkommer sprickor och flagor på en putsad fasad kan man laga dessa, men det kan vara svårt att åstadkomma samma färgnyans på lagningen som på gamla ytor. Ett tips kan därför vara att hitta naturliga gränser för lagningen, som exempelvis ett hörn, en gavel eller bakom stupröret.  Behöver man laga mer än en fjärdedel av fasaden kan det bli mer ekonomiskt att putsa hela fasaden beroende på de höga kostnaderna för att sätta upp byggställningar. 

 7. Byt ut skadat trä 

Virket i gamla träpaneler är oftast bra, men om det uppstått rötskador kan man byta ut de skadade delarna. Regelbundet underhåll med rätt typ av färg gör att djupare skador oftast kan undvikas.   

Ommålning av gamla träfasader bör ske ungefär var tionde eller tjugonde år.  

8. Se över fogarna i tegelfasader 

Om fogarna är borta eller har spruckit kan detta åtgärdas genom att fylla i med nytt bruk, men om det uppstått sprickor i teglet bör ofta hela stenarna bytas ut.  En tumregel är att fogarna i en tegelfasad bör ses över ungefär var trettionde år. För att undvika fuktskador kan tegelfasader impregneras.  

9. Så tvättar du fasader 

Undvik att tvätta putsade fasader om det inte är nödvändigt, till exempel vid klotter eller lerstänk. Risken är stor att en putsad fasad kan blir flammig och att de ställen som är urlakade framträder mer tydligt än innan.  Däremot är det möjligt att tvätta tåliga material som sten, betong och tegel med vatten och kemikalier och att använda särskilda rengöringsmedel för att ta bort alg- eller mögelfläckar på träfasader.   

10. Kontrollera stuprörens vattenlås 

Efter en renovering är det viktigt att kontrollera att putsrester eller grus inte har satt igen stuprörens vattenlås. Annars finns risk för fuktskador på fasaden.   

Länkar: Här hittar du fuktfällorna 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]