[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 22 mars, 2021

Så ska det nya stödet för energieffektivisering fungera

Ett nytt bidrag ska gå till åtgärder som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus. Ett nytt stöd för energieffektivisering går nu ut på remiss.

Det renoverings- och energieffektiviseringsstöd riktat till byggnader med hyresbostäder i socioekonomiskt utsatta områden som infördes 2016 mötte ett ljummet intresse.  I sin granskning pekade Riksrevisionen på flera faktorer i stödets utformning som kunde förklara varför det inte blev mer framgångsrikt. Stödet är nu under avveckling.

Nu har Finansdepartementet tagit fram ett nytt förslag på stöd  för energieffektivisering. Formen och inriktningen för stödet är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

[ Annons ]

– Allt för många flerbostadshus har ett eftersatt underhåll och stora möjligheter till energieffektivisering. För att påskynda detta viktiga arbete har vi nu tagit fram ett nytt stöd där vi tagit till oss av de lärdomar som finns från tidigare stöd, säger bostadsminister Märta Stenevi.

Det tidigare stödet för renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt svaga områden var utformat så att det skulle skydda de boende från höga hyreshöjningar. Denna hyresrabatt finns inte med i utformningen av det nya stödet. Därmed ska processen bli kortare och den administrativa bördan för fastighetsbolag mindre. 

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. Remisstiden är satt till två månader.

Förslaget innebär i korthet att:

• Stöd ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

• Stödberättigade byggnader ska till övervägande del innehålla bostads­lägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostads­rätt,

• Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. Mindre för medelstora företag, högst 40 procent, och minst för stora företag, högst 30 procent.

• Varsamhetskrav ska uppfyllas. Det anser man att det görs genom att bygglov ska vara utrett innan stödet söks. • För att få stöd ska man medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom samverkan med gymnasieskolor, Arbets­förmedlingen och genom att ta emot lärlingar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]