Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad. Foto: Riksbyggen.
Publicerat 17 februari, 2020

Riksbyggens förslag till bostadssamtalen

Nya åtgärder behövs för att få in unga vuxna på bostadsmarknaden. Det menar Riksbyggen, som föreslår ett förmånligt statligt startlån för unga som vill köpa bostad.

En stor del av unga vuxna i Stockholm och Göteborg saknar ekonomisk möjlighet att köpa sin egen bostad. Samtidigt är köerna till hyreslägenheter oändligt långa. Riksbyggen har därför tagit fram ett förslag på en tänkbar lösning på problemet, som man nu tänker presenterar på regeringens bostadssamtal den 19 februari. Man föreslår bland annat ett statligt lån, som likt CSN-lån och Riksbyggens eget Ungbolån skulle underlätta inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.

[ Annons ]

– Unga vuxna är den grupp som har det tuffast på bostadsmarknaden idag. Kontantinsatsen är ett av de största hindren när unga ska köpa sin första bostad och därför vill vi införa ett statligt Ungbolån som en möjlighet att underlätta för den gruppen, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Några av Riksbyggens förslag till bostadssamtalen

• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, skulle underlätta inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.

• Statlig borgen för byggnadskreditiv. En begränsning när det gäller att starta bygget av bostadsrättsföreningar är bankernas villkor för byggnadskreditiv. Ett vanligt villkor är att 50 procent av lägenheterna ska vara sålda för att kreditiv ska beviljas. Om säkerheten för byggnadskreditiv kan kompletteras med till exempel statlig borgen eller garanti hade fler byggen kommit igång.

• De investeringsstöd som finns för nya hyresrätter fungerar i allt väsentligt bra. Regler och villkor för de förstnämnda har nyligen ändrats. Det är angeläget att villkoren för dessa stöd är långsiktigt stabila för att de ska ge avsedd effekt.

• Reformera ROT-avdragen så att stimulans motsvarande det som ägare av småhus får också ges till ägare av hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]