Publicerat 11 november, 2019

Renovering – behöver allt vara perfekt?

Varje år renoveras det för miljarder i Sverige. För att det inte ska vara bortkastade pengar är det viktigt att med expertens hjälp ta ett helhetsgrepp om behoven. Här bjuder vi även på några konkreta tips som är bra att känna till när det är dags.

Det kan handla om nytt tak, ny fasad, uppdaterad ventilation eller fönsterbyte. Många väljer att själv begära in offerter och anlita entreprenör.

[ Annons ]

Om kompetensen finns i huset är detta inget problem, men om den saknas kan problem av olika natur uppstå.

Enligt Fredrik Olsson koncernchef på byggkonsultföretaget Rotpartner bör stora renoverings-beslut inte planeras och tas av lekmän.

GLÖM INTE LUFTEN
I många gamla byggnader står otätheter runt fönstren för en del av tilluften. Vid ett fönsterbyte eller renovering kan det helt enkelt bli för tätt. Då kan man behöva komplettera med spaltventiler i karmarna. Komforten kommer ändå att upplevas som bättre då man får ett mer kontrollerat luftflöde.

– Det är inte rimligt att tro att en sån arbetsuppgift kan planeras på fritiden av till exempel en brf-styrelse. En fastighetsägare har ett väldigt stort ansvar och man kan inte låta en entreprenör ta över allt ansvar och bara lita på att allt blir gjort korrekt. Det håller inte juridiskt att säga ”jag trodde entreprenören hade koll på allting”, säger han.

Men det är inte bara juridiskt och rent byggtekniskt det kan gå fel. Många bostadsrättsföreningar, och även andra typer av fastighetsägare, brister i planering och framförhållning när det gäller renoveringsbehov i stort.

Om man exempelvis renoverar fasaden för x antal miljoner och bara några år senare inser att man även behöver byta fönster, så hade man förmodligen sparat en hel del pengar på att slå två flugor i en smäll.

Att samordna renoveringar kan spara en hel del pengar.

– Etableringskostnader och logistik, med ställningar, byggbodar och liknande, är en ganska stor del av kostnaden. Att samordna renoveringar kan spara en hel del pengar. Men det kan vara en svår avvägning. Håller fasaden i tio år till, eller bör vi renovera nu? Det blir lätt en massa tyckande, och då kan det vara bra att ta in en konsult som kan branschen och som stöttar gentemot entreprenören, säger Fredrik Olsson.

ENERGIBONUS
Det är dyrt att byta fönster, därför bör man alltid undersöka möjligheten att förbättra u-värdet (isoleringsförmågan). Fönster står ofta för den största värmeförlusten, så det kan löna sig. Dels får man den direkta energibesparingen. Dels också ökad komfort vilket gör att man kan sänka framledningstemperaturen ytterligare.

Ekonomiska fördelar i all ära, hur är det med de miljömässiga? Enligt Boverket stod byggverksamheten i Sverige under 2016 för totalt cirka 9,8 miljoner ton bygg- och rivningsavfall, vilket motsvarar 31 procent av allt genererat avfall i Sverige och 16 procent av allt farligt avfall. Att renovera rätt är alltså även en miljöfråga.

– Det är helt sjuka mängder avfall och utsläpp. Och det beror delvis på att det är så billigt. Det är till exempel billigare att slänga och köpa nytt, än att tänka till och renovera. Och att genomföra två stora renoveringar vid separata tillfällen påverkar så klart miljön mer än om de samordnas, säger Fredrik Olsson.

SÄTT PÅ MÖSSAN!
En ökning av isoleringen av vindsbjälklaget från 20 till 50 centimeter kan minska värmeförlusterna med två tredjedelar. Vanligast är att spruta in lösull av mineralull eller cellulosafiber, eller att lägga in skivor av mineralull eller cellplast. Materialen är likvärdiga ur energisynpunkt men skiljer sig i hur mycket fukt de kan ta upp och avge samt när det gäller brandsäkerhet, hållbarhet och miljöpåverkan.

En annan aspekt av renoveringar är något så enkelt som behovet. När svenskar åker utomlands charmas vi av de skeva franska husen med de spruckna fasaderna. Men när vi kommer hem gläds vi åt att vi trots allt bor i det rena och prydliga Sverige, där husen ständigt är i toppskick. Så frågan är: renoverar vi i Sverige för mycket och för tidigt överlag?

– Både och. Det finns så klart väldigt stora renoveringsbehov i miljonprogrammen. Men jämför du med vissa andra europeiska länder så accepterar de skavanker på äldre hus på ett annat sätt än vad vi svenskar gör. Det optimala är att renovera innan byggdelen ifråga är uttjänt. Generellt ska underhåll genomföras med helhetsperspektiv innan det är akut. Våga orka se helheten, säger Fredrik Olsson.

Det är lätt att säga att branschen gör fel. Det kanske är vi som konsumenter som bör tänka om?

Han påpekar dock att det kan vara svårt för fastighetsägare och brf-styrelser att inte renovera löpande. De boende förväntar sig helt enkelt att huset och allmänna utrymmen ska vara fräscha och i fint skick.

– Vi kan prata hur mycket som helst om byggbolag och fastighetsägare, men finns det en efterfrågan på att allt ska vara vitt och fräscht så är det vad fastighetsägaren kommer att leverera. Det är lätt att säga att branschen gör fel. Det kanske är vi som konsumenter som bör tänka om? Behöver allt vara perfekt hela tiden?

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]