[ Annons ]

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna. Foto: Magnus Glans
Publicerat 11 november, 2021

Regeringsförslaget om strandskyddet ”en besvikelse”

Regeringens förslag på en ny lagstiftning, där strandskyddet görs om i grunden, hämmar bostadsbyggandet, menar Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet hos Fastighetsägarna.

Rikard Silverfur understryker att han inte har fått se själva lagrådsförslaget – det kommer förmodligen först nästa vecka – utan bara läst pressmeddelandet och hört kommentarer från olika partier.

[ Annons ]

– Men vi bedömer och tolkar utifrån det att man skärper strandskyddsrestriktionerna i de områden där behoven är som störst och förutsättningarna som bäst för att skapa bostäder – det vill säga tätbebyggda områden. Och det är ju inte bra ur ett bostadsförsörjningsperspektiv.

– Det förefaller som att man inte alls har lyssnat på vad vi och andra organisationer som representerar bostadsbyggandet, förvaltandet och ägandet har svarat i våra remissinstanser. Nu kommer det bli svårare att bygga där efterfrågan av bostäder finns, och i det perspektivet är det här en stor besvikelse.

Det nya förslaget innebär enligt regeringen både lättnader och skärpningar jämfört med dagens strandskydd. Ett fortsatt starkt och förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade. Enligt förslaget ska det bli enklare att få bygga strandnära och skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.

– Att liberalisera strandskyddet i glesbygd må vara bra, men det kommer inte att skapa nya bostäder. Att samtidigt göra skärpningar på ställen där folk vill bo är kontraproduktivt, avslutar Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]