[ Annons ]

Dennis Wedin, Magnus Johansson, Mia Häggström, Magnus Lindgren och Anna Thureson.
Publicerat 29 juni, 2023

Protester mot lagkrav på BID-anslutning

Från flera håll utrycktes farhågor för vad regeringens utredning om lagstadgad BID-anslutning kan innebära under ett seminarium om trygghet arrangerat av Fastighetsägarna.

Eftersom det inledningsvis betonades att en av viktigaste framgångsfaktorerna är frivillighet märktes det en tydlig upprördhet i både publik och panel över att regeringen just gett en utredare uppdraget att ta fram krav på lagstadgad obligatorisk samverkan för att stärka trygghet.

Att allt fler fastighetsägare väljer att engagera sig i BID-inspirerad samverkan, och de ofta positiva resultaten, var temat på det seminarium som arrangerats av fastighetsägarna i Almedalen. Men panelsamtalet kom att präglas nästan helt av den debattartikel i Dagens Industri där Tidöpartierna är tydliga med att det ska utredas lagstadgade obligatoriska krav på fastighetsägare att vidta trygghetsskapande åtgärder genom platssamverkan (själva utredningsdirektivet är dock något mer nyanserat och talar om att ”analysera i vilken omfattning samverkan bör vara obligatorisk mellan det offentliga och fastighetsägare”).

[ Annons ]

– Nej, är mitt bestämda svar.

Det sa Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, som tagit initiativ till BID-samverkan i Flemingsberg.

– Den framgångsrika samverkan som vi bedriver bygger på ett engagemang från fastighetsägare som är verksamma på platsen. Vi är alla överens om att et plus ett blir tio. Men om man ska tvinga in någon i ett samarbete kommer det in de som inte alls är lika engagerade. Det blir oerhört svårjobbat, sa Mia Häggström.

Hon pekade också på hur förslaget lägger ett orimligt stort ansvar på fastighetsägaren.

– Trygghetsfrågorna är såklart en stor samhällsutmaning där vi kan bidra. Men huvudansvaret ligger på kommunen, sa Mia Häggström.

Magnus Lindgren, generalsekreterare på Tryggare Sverige, var den enda som var tydligt för en lagstiftning. Han höll med om att det skett stora framgångar baserat på frivillighet.

– Men det är först när vi får en lagstiftning som det kan lyfta på riktigt, sa Magnus Lindgren.

Magnus Johansson, senior forskare på Rise, pekade på att ett problem med lagstiftning är att det rimligen bör inbegripa sanktioner.

– Vad gör man då med de fastighetsägare som inte bildar en BID? Och ska det bildas en BID i alla områden, eller ska polisens lista avgöra?

Kanske kunde man ana en viss tvehågsenhet hos Dennis Wedin, moderat oppositionsborgarråd i Stockholms stad, när han talade om att invänta utredningens slutsatser.

– Men jag tycker att man ändå ska se det som att lagstiftaren tydligt insett värdet av det arbete som nu sker. Uppenbarligen så tror man starkt på BID-samverkan som ett verktyg. Men det får inte bli en lagstiftning som lägger sig som ett täcke över de samarbeten som redan fungerar, sa Dennis Wedin.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]