[ Annons ]

Foto: Johan Bergmark
Publicerat 11 juni, 2020

”Privata investeringar behövs i utsatta områden”

Det måste in mer privata investeringar för att klara de stora utmaningarna i utsatta områden efter coronakrisen. Det menar Kent Persson, samhällspolitisk chef på bostadsbolaget Heimstaden.

Det går att ana en viss trötthet i rösten. Inte så att Kent Persson vill undvika frågorna om utvecklingen i våra miljonprogramsområden. Utan helt enkelt för att den tidigare partisekreteraren för Moderaterna, numera samhällspolitisk chef på bostadsbolaget Heimstaden, tillhör dem som fått ta en tuff kamp med covid-19.

–  Det tog nästan tre veckor. Se till att undvik det. Det är bland det jävligaste jag varit med om, säger Kent Persson.

[ Annons ]

På fredag ska han diskutera pandemins utmaningar ur ett helt annat perspektiv. Tillsammans med Dennis Wedin, Fastighetsborgarråd i Stockholm,  Peter Esaiasson, professor  Göteborgs universitet samt Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna, ska kan diskutera miljonprogrammets utmaningar och vilken roll fastighetsägare spelar. Detta som en av punkterna på Fastighetsägarna Stockholms livesända talkshow Hela Stockholm ska leva.

Kent Persson sticker inte under stol med att han tror att utsattheten i idag redan utsatta områden kan komma att förvärras som en följd av coronakrisen.

– Det är en uppenbar risk att vi kommer gå in i ett läge där arbetslösheten ökar. Utifrån tidigare erfarenheter vet vi att då redan utsatta grupper blir ännu mer utsatta. I de bostadsområden i Sverige där vi redan idag har stor arbetslöshet, så är alltså risken överhängande att den kommer bli ännu värra. Och vad vi också vet är att när arbetslösheten kommer upp i en viss nivå, när det är fler som är hemma än som går till jobbet varje dag, så skapas det dessvärre en annan normalitet. Det påverkar på djupet människor och därmed samhällsutvecklingen, säger Kent Persson.

Kent Persson menar att det också redan syns tydliga tendenser på hur utsatta grupper som kvinnor och barn drabbas av krisen.

–  För dem har det ofta varit en frizon att kunna gå till jobbet eller till skolan. Nu är det stor risk att de råkar illa ut. Frivilligorganisationer har redan flaggat för ett ökat tryck från människor som far illa, säger Kent Persson.

Han menar att det är djupt olyckligt att detta sker i områden som samtidigt är nedgångna och står inför ett stort behov av renovering.

– Hade vi pratat om detta för ett halvår sen så såg det då ganska ljust ut. Men det svänger fort och  nu går vi in i en kraftig ekonomisk kris. I huvudsak är det kommunala bolag som är ägare. Men kommer det offentliga att ha resurserna både för de sociala insatser som kommer att krävas och för att renovera de här områdena? Risken är att vi får områden med stor utsatthet som vi inte har varit i närheten av i Sverige tidigare.

Kent Persson tror att den ekvationen kommer att vara svårlöst. Därför menar han att det är nödvändigt att både privata som kommunala bolag är beredda att stärka upp de sociala insatserna.

– Det handlar om att förstärka närvaron och öka samarbetet med olika frivilligorganisationer som når de utsatta grupperna. På jobbsidan kan vi stötta genom att exempelvis öka antalet traineetjänster, sommarjobb och liknande. Det här gör vi redan idag, men vi kommer att behöva växla upp insatserna. Om vi inte gör det kommer prislappen att bli än större.

Men den riktigt svåra frågan är hur nödvändiga renoveringar ska finansieras. Kent Persson anser att det blivit en missriktad diskussion om det privata kapitalets roll. Men samtidigt vill han inte sticka under stol med att det finns investerare som köper upp bestånd i miljonprogrammet enbart för att renovera i syfte att få upp hyresnivåerna och därmed kunna sälja med stor förtjänst.

– Det är såklart att privata aktörer har olika affärsmodeller. Men givetvis kan och ska då politiken styra vilket kapital som ska in. Där måsta man våga ställa krav. Är bolaget beredda att bygga nytt, att bygga en egen lokal förvaltning, att stötta socialt? Politiken måste våga ta det samtalet. För jag menar att det är viktigt att få in fler aktörer som är villiga att dela på det stora ansvar som ligger framför oss. Men där är det politikens ansvar att lägga upp spelplanen.

Behövs det politiska reformer för att skapa den spelplanen?
– Nej, jag tror att detta ligger mer på lokal nivå. I denna situation kommer kommunledningarna att behöva fundera på om man ska sälja delar av beståndet för att få in fler fastighetsägare som kan ta ansvar i dessa områden. Då krävs det också politisk vilja och mod att ställa krav.

[Läs relaterade artiklar]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]