Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige, ger sin syn på nya propositionen.. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 1 juni, 2021

Ny proposition om förstärkt skydd för hyresgäster

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att skyddet för hyresgäster ska stärkas. Syftet är att ge bättre skydd när hyresfastigheter missköts eller förstörs genom brand.

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att skyddet för hyresgäster i vissa utsatta situationer ska stärkas. Förslaget innebär exempelvis möjligheter att ingripa mot brister i förvaltningen i ett tydligt stadium genom att hyresnämnden kan vitesförelägga fastighetsägare att åtgärda fastigheterna.  

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, ser positivt på möjligheterna att agera när hyresfastigheter missköts.

[ Annons ]

– Kraven på fastighetsägare ska vara höga. Fastighetsbranschen består av över 86 000 företag och de få oseriösa fastighetsägare som finns förstör för hela branschen, därför är det bra att det nu kommer finnas möjlighet för kommunen att agera mot dessa, säger han.

Regeringen menar att hyres­gäster i dag saknar skydd när en lägen­het har förstörts, såvida inte fastighets­ägaren själv erbjuder ett nytt hyres­kontrakt. I förslaget vill regeringen därför att den som fått lägenheten förstörd vid brand eller liknande ska erbjudas nytt hyresavtal under förutsättning att det skäligt.

Fastighetsägarna menar dock att befintlig lagstiftning i praktiken ger ett gott skydd för hyresgäster vid brand.

– Hyresvärdar tar redan idag ett stort ansvar för hyresgäster i en utsatt situation. Ingen ställs på bar backe. Hyresvärdar tar hand om sina hyresgäster med ersättningsbostad och återflytt efter upprustning av lägenheten, säger Anders Holmestig.

I propositionen föreslår regeringen även att hyres­gäster som får en väsent­ligt höjd hyra efter en reno­vering ska få förbätt­rade möjlig­heter att ställa om till den nya hyran genom att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag. Här påpekar Fastighetsägarna att reglerna bara bör användas i undantagsfall.

– När renoveringar genomförs är det rimligt att fastighetsägare får ersättning för de investeringar som gjorts. Trappningsregeln bör därför endast vara ett undantag från regeln om att full hyra ska betalas. Risken är annars stor att nödvändiga renoveringar inte kan genomföras, säger Anders Holmestig.

Regeringens förslag innebär även att privat­personer som hyr ut ägda bostäder och bostads­rätter inte längre ska ha rätt att utan skäl säga upp ett tids­­begrän­sat hyres­avtal i förtid.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]